Експерт: власна думка

Мінську угоду не виконати не можна, а виконати — неможливо. Зокрема, через її структуру.

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
Четвер, Серпень 20, 2015 - 13:00

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року (далі – Мінська угода), зокрема передбачає внесення змін до Конституції України.

Зміни до Конституції України і Мінська угода

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
Субота, Серпень 15, 2015 - 23:15

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року (далі – Мінська угода) передбачає внесення змін до Конституції України.

На його виконання, проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», реєстраційний № 2217А містить такий пункт:

«Розділ XV «Перехідні положення» доповнити новим пунктом 18 такого змісту:

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», реєстраційний № 2217А

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
Вівторок, Серпень 11, 2015 - 13:00

Проект

Вноситься Президентом України

 

З а к о н У к р а ї н и

Про внесення змін до Конституції України

(щодо децентралізації влади)
______________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

Виступ щодо пропозицій змін до Конституції України в частині правосуддя на координаційній зустрічі проектів міжнародної технічної допомоги (IPTAC) 29.07.2015 р.

Еліна Шишкіна, програмний директор USAID РАДА, народний депутат України 6-го скликання
Неділя, Серпень 2, 2015 - 16:00

Власне, мій виступ буде складатися з двох частин. У першій ми поговоримо про ті пропозиції змін до Конституції України в частині правосуддя, які напрацювала робоча група і щодо яких вже є попередній висновок Венеційської комісії (№ 803/2015 від 24.07.2015). Друга частина буде присвячена можливості внесення змін до Конституції України загалом.

Перш ніж аналізувати текст пропозицій варто відповісти на питання – яка мета судової реформи? Для чого вона необхідна?

Якщо говорити коротко, то завданнями реформи має бути:

Конституційна процедура і воєнний або надзвичайний стан

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
П'ятниця, Липень 31, 2015 - 15:00

Згідно ч.2 ст. 157 Основного закону, Конституція України «не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану».

Згідно ст. 159 Конституції України, наявність чи відсутність цих станів визнається висновком Конституційного Суду України (далі – КСУ), наданим щодо законопроекту про внесення змін до Конституції.

На відміну від інших пунктів висновку, цей — визначається не змістом законопроекту, а ситуацією в державі. Тож його варто розглянути окремо, позаяк стосується він не одного, а усіх законопроектів конституційного пакету.

Мотивовані пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів), реєстраційний №1776

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
Середа, Липень 22, 2015 - 13:00

Щодо недоторканності народних депутатів України

1. Підстави для особливостей кримінального та адміністративного провадження стосовно народних депутатів

Невід’ємний принцип правової держави, якою згідно ст.1 Конституції є Україна, — рівність усіх перед законом. Його закріплено у Конституції: «Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.»

Особливості кримінального та адміністративного провадження є винятком із правила. А винятки потребують обґрунтування.

Пропозиції до проекту Закону про місцеві вибори (до другого читання)

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
П'ятниця, Червень 26, 2015 - 10:45

Пропозиції до другого читання виділені курсивом.

 

Проект

вноситься народними депутатами України
Денисенко В.І.
Алєксєєв С.О.
Попов І.В.
Чижмарь Ю.В.
Ледовських О.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеві вибори

Стаття 2. Основні засади місцевих виборів

1. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України"

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
Вівторок, Травень 5, 2015 - 10:00

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Проект до виступу за круглим столом, присвяченим електронним зверненням та електронним петиціям

Володимир Крижанівський, старший консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 1-го скликання
Середа, Квітень 15, 2015 - 12:15

Вважаю зайвим витрачати час на підтримку гранично очевидної думки про нагальну необхідність щонайшвидшого запровадження поширених у нинішньому світі методів комунікації суспільства із владою – електронних звернень та електронних петицій.  Тому насамперед зверну увагу на деяких питаннях, пов'язаних із нещодавно внесеними до нашого парламенту законопроектами, які опікуються саме цими проблемами.

5. Бюджети місцевого самоврядування. Конституційний аспект

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
Неділя, Березень 29, 2015 - 18:30

Загальновизнано, що повноцінне місцеве самоврядування не може існувати без повноцінних бюджетів місцевого самоврядування. Загальновизнано також, що їхній сучасний стан є незадовільним. Одну єдину причину цього годі шукати, але те, що серед них суттєві конституційні вади — годі заперечувати.

Місцеве самоврядування в Україні є трирівневим: територіальні громади — райони — області. Відповідно розглянемо конституційні приписи щодо бюджетів цих рівнів.

1. Місцеві бюджети

У Конституції вони згадуються один раз, непрямо, через посилання:

Сторінки