Парламентська реформа (травень 2018)

Впровадження парламентської реформи є однією з передумов здійснення інших важливих для держави реформ. Адже саме законодавча база виступає інструментом, який допомагає впровадити необхідні зміни.

Парламентська реформа передбачає:

 • розробку та реалізацію  заходів із підвищення якості законодавства (від етапу донормопроектування до завершального законодавчого етапу);
 • посилення контрольної функції парламенту,  метою якої є не тільки інструментальне забезпечення балансу повноважень гілок влади, але й  контроль за якістю ухвалюваних рішень, зокрема контроль за виконанням законів;
 • підвищення ролі парламентської служби у законодавчому процесі;
 • більш широке залучення  стейкголдерів (зацікавлених сторін) до процесу створення та  прийняття законопроектів;
 • сприяння відкритості парламенту;
 • посилення представницької функції парламенту.

У лютому 2016 року Європейська Комісія запропоновала «Дорожню Карту реформ щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» (далі – Дорожня Карта). Цей  документ містить рекомендації щодо реформування українського парламенту, спрямованих на  підвищення якості законів, забезпечення прозорості та відкритості ВР України, дотримання народними депутатами етичних норм і стандартів та посилення адміністративної спроможності парламенту.

Заходи для впровадження парламентської реформи, здійсненні в  квітні 2018 року

Для посилення співпраці між парламентом та неурядовими організаціями Програма USAID РАДА разом з Апаратом Верховної Ради України 15-16 травня 2018 року організували 10-й «Інформаційний ярмарок», де депутатам, їх помічникам-консультантам, Апарату ВРУ та ЗМІ презентували ресурси та можливості для взаємодії з організаціями громадянського суспільства та проектами міжнародної технічної допомоги. Загалом у ньому  взяли участь понад 40 проектів та організацій, що співпрацюють з Верховною Радою України.

Створення незалежної парламентської служби

Наразі Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розробляється проект закону про створення незалежної парламентської служби. Законопроект буде включати фінансово-організаційні засади функціонування Апарату Верховної Ради України.

Програма USAID РАДА працює над написанням Зеленої Книги про парламентську службу.

Громадське обговорення законопроектів

В травні на порталі громадського обговорення законопроектів, розробленому за підтримки Програми USAID РАДА та за ініціативи Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, представники громадянського суспільства оцінювали законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму».

Цей портал є інструментом для підвищення ролі громадськості у законодавчому процесі.

Внесення змін до Регламенту Верховної Ради України

16 травня відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, на якому був розглянутий проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо удосконалення законодавчого процесу)», внесений народним депутатом України  Власенком С.В. (реєстр. № 3401 від 03.11.2015).

Законопроектом передбачається:

 • зменшити кількість випадків розгляду питань за скороченою процедурою;
 • встановити кількість голосів, необхідних для прийняття рішення про відхід від процедури голосування (ad hoc) – «більшість від конституційного складу». В чинному Регламенті ця кількість становить третину;
 • додати норму щодо заборони положення  частини другої статті 114 Регламенту стосовно прийняття  законопроекту в цілому за результатами розгляду в першому читанні;
 • заборона розгляду альтернативних законопроектів, раніше ніж через 15 днів, після їх внесення;
 • заборонити голосувати питання у другому читанні більше двох разів;
 • уможливити депутатам доступ до ознайомлення з висновками і пропозиціями спеціальної тимчасової слідчої комісії;
 • розширити права народних депутатів на отримання інформації з обмеженим доступом.

Комітет з питань Регламенту надав висновок, яким   рекомендує Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Вдосконалення законотворчого процесу

Наразі Програма USAID РАДА працює над створенням Зеленої Книги стосовно підвищення якості законодавчого процесу.

Однією з умов підвищення якості українського законодавства та перетворення його на дієвий інструмент реалізації державної політики є врахування інтересів стейкголдерів  на різних етапах циклу державної політики. Основним механізмом, яким чином це забезпечити, є  проведення публічних консультацій.

З метою визначення позицій основних стейкголдерів щодо проведення публічних консультацій як невід’ємної частини законотворчого процесу Програма USAID РАДА спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – Координатором проектів в Україні, 25 травня провели круглий стіл на тему «Публічні консультації як частина законотворчого процесу».

На заході були розглянуті такі  питання:

1. впровадження публічних консультацій як обов’язкової частини законотворення

2. правове регулювання публічних консультацій:

- як частини Регламентів відповідних інституцій?

- як окремого закону?

- як частини Закону про закони та законодавчу діяльність?

3. особливості (спроможність) проведення публічних консультацій суб’єктами законодавчої ініціативи.

До круглого столу Програма USAID РАДА, підготувала аналітичну записку «Публічні консультації у законотворчому процесі», метою якої є ініціювання обговорення та дискусії для артикулювання позицій різних стейкголдерів та напрацювання  рекомендацій.

За результатами круглого столу Програма USAID РАДА працює над створенням аналітичного документу, в якому  будуть зібрані всі запропоновані в ході дискусії  підходи та рекомендації щодо впровадження публічних консультацій. В подальшому передбачається  поширити висновки цього круглого столу  серед народних депутатів України, міністерств, офісів реформ, міжнародних організацій та працівників парламентських служб.

Висновки стануть частиною Зеленої Книги щодо вдосконалення процесів створення та прийняття законів.

Підвищення обізнаності в сфері парламентського Регламенту

Для підвищення обізнаності у сфері Регламенту та його застосування на практиці Програма USAID РАДА 7-8 травня організувала тренінг «Регламент Верховної Ради України»[i]. В ньому взяли участь помічники-консультанти народних депутатів, працівники Апарату Верховної Ради, представники громадських організацій, які співпрацюють з Верховною Радою, парламентські журналісти, а також працівники Кабінету Міністрів.

Цей  тренінг не тільки дає додаткові знання і формує навички на шляху більш глибокого  опанування та подальшого застосування  Регламенту Верховної Ради України, але  є також платформою комунікації для законодавчої та  виконавчої гілок влади із представниками громадянського суспільства, що дозволяє посилити спроможність  всіх суб’єктів законодавчого процесу.

 

[i] Матеріали тренінгу доступні на сайті Програми USAID РАДА. Парламентський Регламент: елементарний навчально-прикладний курс.