Щодо громадського обговорення законопроектів

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
Срд, 31/05/2017 - 18:30

1. Нормативне регулювання громадського обговорення

Відповідно до практики Європарламенту, видається доцільним затвердити рамковий акт щодо порядку громадського обговорення законопроектів (проектів інших парламентських актів).

Кращий варіант — парламентський акт у формі Постанови, паліатив — Розпорядження Голови Верховної Ради.

2. Ініціювання громадського обговорення

На громадське обговорення може виноситись проект кожного акту, зареєстрованого у ВР. Зокрема, не включеного до порядку денного сесії, позаяк саме обговорення може надати аргументи для включення до порядку денного.

Рішення про громадське обговорення може прийматись на будь-якому етапі законодавчої процедури: при підготовці проекту до першого читання (основний варіант), у процесі підготовки до наступних читань, при винесенні на всенародний референдум тощо.

Зазначене рішення є політичною, а не адміністративною або громадянською функцією. Відтак, воно має прийматись на політичному рівні, а не адміністрацією, громадянами чи інституціями громадянського суспільства.

Рішення може прийматись або колегіальним політичним органом (як у Європарламенті), або/та політичною посадовою особою.

Можливі варіанти: головний комітет (як зараз), Погоджувальна рада, Голова ВР, Голова головного комітету,  сесія парламенту.

Зважаючи, що інститут громадського обговорення законопроектів хоч і близький до політичної нейтральності, однак має опозиційний, а також антикорупційний, відтінки, варто доповнити перелік ініціаторів обговорення Погоджувальною радою (аналогічно у Європарламенті).

Вибравши відповідну опцію на порталі громадського обговорення, кожен зареєстрований на ньому громадянин може запропонувати обговорення будь-якого законопроекту (на порталі ВР реалізовано). Така пропозиція є дорадчою і Адміністратор порталу має довести її до Голови (варіанти — Секретаря, Керівника секретаріату) відповідного головного комітету.

Ініціатор обговорення, у межах загального рамкового акту, має визначити істотні умови конкретного обговорення: відповідальну особу, термін обговорення, формат узагальнення результатів обговорення, порядок їх подальшого опрацювання тощо.

У якості відповідальної особи логічною є кандидатура народного депутата, який супроводжує законопроект у головному комітеті.

3. Формат громадського обговорення

Типи участі громадськості у реалізації державної політики (зокрема законотворенні):

1. Отримання інформації

2. Обговорення

3. Участь у прийнятті рішень

4. Зворотній зв’язок

Навіть лінгвістично «обговорення законопроектів» належить до другого рівня, але обмежитись ним, значить істотно понизити інтерес громадян до участі у обговоренні. Насамперед, творчих, ініціативних особистостей, налаштованих на власний доробок, а не лише на зовнішнє оцінювання чужої роботи. Таке обмеження було б аналогічним до коментування постів.

Відтак, відповідно до практики Європарламенту, оптимальним видається надати громадянам такі способи коментування та обговорення:

1. Загальне ставлення до законопроекту у цілому: «за» чи «проти».

2. Загальний коментар до законопроекту (обмежена кількість символів);

3. Постатейний коментар до законопроекту (обмежена кількість символів).

Коментар може містити і пропозиції.

Для забезпечення коректності обговорення (за формою і сутністю), доцільна попередня модерація Адміністратором порталу.

4. Розгляд результатів громадського обговорення

Розгляд результатів громадського обговорення варто проводити в один етап. Оптимально у головному комітеті, як частину розгляду відповідного законопроекту.

Особа, відповідальна за обговорення проекту, попередньо розповсюджує серед членів комітету узагальнені результати обговорення. Якщо вони містять пропозиції до законопроекту, то такі пропозиції мають вноситись членом головного комітету, який супроводжує законопроект, як суб’єктом права законодавчої ініціативи.  Це — істотний аргумент щоб він і був особою відповідальною за обговорення законопроекту.

Результати розгляду законопроекту у головному комітеті, зокрема пропозицій, отриманих при громадському обговоренні, виставляються на портал громадського обговорення, як його підсумок. Чим громадське обговорення і завершується.

Що не виключає можливості провести повторне обговорення того ж проекту на подальших стадіях законотворення.

 

Борис Беспалий, консультант Програми USAID Рада, що виконується Фондом «Східна Європа».

31.05.17