Законопроєкт «Про парламентський контроль». Новація №3

Ілона Хмельова, експертка з правових питань Програми USAID РАДА
Птн, 30/10/2020 - 06:30
18 вересня було зареєстровано законопроєкт «Про парламентський контроль». Про що він? Для чого? І що змінює?
 
Якщо коротко, то законопроєкт 4131 спрямований на побудову ефективної системи парламентського контролю в Україні з метою забезпечення кращої реалізації законів та інших актів Верховної Ради України.\
 
Новація №3 законопроєкту 4131 «Про парламентський контроль» - Дієва взаємодія з Рахунковою палатою та з омбудсменом.
 
  • Новація №3. Законопроект посилює взаємодію Верховної Ради України з її інституціями, які забезпечують виконання функції парламентського контролю – Рахунковою палатою та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
  • Законопроект не лише покращує та деталізує процес розгляду їхніх звітів, але і передбачає можливість надсилання парламентом звернень для вжиття необхідних заходів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою належного виконання рішень згаданих інституцій парламентського контролю.
  • Таким чином, додатково гарантується ефективність Рахункової палати та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а їхні рішення набувають більшої вагомості та результативності, що сприятиме посиленню парламентського контролю.

 

 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Чому потрібен контроль?

Ефективне функціонування державних інституцій неможливе без дієвої системи контролю. Саме здійснення контролю убезпечує від узурпації державної влади, гарантує баланси у системі стримувань і противаг, направляє діяльність державних органів на забезпечення прав людини і громадянина.

Що таке парламентський контроль і навіщо ВРУ його здійснює?

Парламентський контроль є невід’ємною рисою усіх демократичних держав. Перш за все, мова йде про контроль за виконавчою владою.

Здійснення Верховною Радою України контрольних функцій гарантує більш результативну діяльність уряду, злагодженість у діях усіх підзвітних та підконтрольних державних органів, вищий рівень дотримання прав і свобод людини і громадянина. Крім того, парламентський контроль сприяє аналізу практики реалізації чинного законодавства, тобто допомагає Верховній Раді України не лише ухвалювати рішення, але і стежити за їхніми практичними наслідками.

У Висновку N 1-в/2001 від 14 березня 2001 року Конституційний Суд України також слушно зауважив: «Парламентський контроль є формою реалізації громадянами опосередковано їх конституційних прав, зокрема, на здійснення влади через органи державної влади (стаття 5), на участь в управлінні державними справами (стаття 38), на здійснення свого волевиявлення через вибори (стаття 69 Конституції України)». Отже, парламентський контроль – важлива складова демократії.

Хто здійснює парламентський контроль?

Парламент здійснює контроль безпосередньо та через свої контрольні інституції.

Зокрема, Конституція України передбачає:

  • Верховна Рада України для … виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України. (стаття 89)
  • Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. (стаття 98)
  • Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. (стаття 101)