Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Підтримка фермерів у країнах ЄС

Політика підтримки фермерів у країнах ЄС є однією з найдавніших секторальних політик Європейського Союзу, характерною рисою якої став її наднаціональний характер. Спільна аграрна політика ЄС на сучасному етапі являє собою багатофункціональну політику, що сприяє поступовому пристосуванню європейських фермерів до ринкових умов, гарантує їм прийнятний рівень доходів, забезпечує життєздатність сільських територій і сприяє використанню тих виробничих методів, які не завдають значної шкоди довкіллю.

Міжнародний досвід регулювання діяльності дошкільних навчальних закладів

Підходи до регулювання діяльності дошкільних навчальних закладів дещо різняться в залежності від країни, але спільною ознакою є те, що регулювання здійснюються на рівні штатів, територій, провінцій. Також органи штатів, провінцій, територій відповідають за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів на проведення діяльності в сфері надання послуг по догляду за дитиною. Класифікація дошкільних навчальних закладів досить різноманітна, але можна виділити такі типи закладів: центри по догляду за дитиною та сімейні будинки по догляду за дитиною.

Досвід перекладу кіно-, телепродукції та книг у країнах Європейського Союзу

У багатьох країнах ЄС відсутні детальні норми, які регулюють діяльність сфери перекладу кіно- і телепродукції. Найчастіше функцію регулювання цієї сфери перебирають на себе профільні асоціації. А у Фінляндії та Норвегії навіть діють національні аудіовізуальні інститути. 

(Автор А.Паршикова)

Якою має бути державна політика безпеки дорожнього руху в Україні?

Документ розглядає проблему смертності і травматизму на дорогах Украї­ни крізь призму державної політики, оцінює масштаби проблеми та виявляє ключові системні вади державної політики в цій галузі. Серед іншого, здійс­нено аналіз виконання державою зобов’язань перед суспільством у сфері безпеки руху за основними напрямами: безпечні дороги, безпечні користу­вачі доріг, безпечні транспортні засоби та надання екстреної допомоги.

Регламентація діяльності парламентської опозиції

При дослідженні регламентації діяльності парламентської опозиції в тій чи іншій країні  варто розуміти — правове регулювання є лише одним із чинників, що визначає роль опозиції. Як відзначає Венеціанська комісія, «куди важливішими фактором є національний політичний контекст та політична культура, які формуються додатково до правової основи. У зрілих демократіях опозиція може процвітати без правових гарантій». 

Читайте в інформаційна довідці, що підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України.

Сторінки