Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Міжнародний досвід заборони участі у публічних закупівлях високопосадовців

Розглянувши законодавство ряду країн Європейського Союзу (Австрія, Великобританія, Литва, Естонія, Польща, Чеська Республіка), окремого закону, який регулює питання заборони або обмеження участі посадовців в державних закупівлях віднайти не вдалося. Крім того, в законі про державні закупівлі, кожної з розглянутих країн, не виявлено чітких положень, які б накладали обмеження чи заборону в участі в проведенні державних закупівель на компанії, власниками яких є депутати, посадовці, судді та інші чиновники вищого ґатунку, а також пов'язані з ними особи (дружини, члени сім'ї та ін.) 

Неперсональне голосування парламентарів та можливість делегування права голосу іншому депутату у країнах Європейського Союзу

Практика голосування парламентарів країн Європейського Союзу показує нетипові для українського Парламенту процедури голосування: голосування підняттям рук, шляхом вставання з місця, проходження через двері, кидання карток в урни. Розглянемо досвід процедур голосування у деяких європейських країнах. 

Стимулювання інвестиційної діяльності в Ірландії та країнах Балтії

Сприятливий інвестиційний клімат є ключовою умовою для стимулювання прямих іноземних інвестицій та розвитку малого та середнього бізнесу. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є найбільшим джерелом зовнішнього фінансування у країнах, що розвиваються. Точного визначення поняття «інвестиційного клімату» не існує. Світовий банк визначає діловий та інвестиційний клімат як наявність можливостей і стимулів у компаній до здійснення продуктивних інвестицій, створення робочих місць і розширення своєї діяльності.

Міжнародний досвід реформування системи охорони здоров'я (досвід країн Європейського Союзу)

Особливості міжнародних систем охорони здоров’я На сьогодні можна виділити три основні системи охорони здоров'я у світі:

 державна система (Великобританія)

 страхова система (представлена в таких європейських країнах, як Франція, Австрія, Бельгія, Швейцарія, в деяких країнах Латинської Америки, Японії)

 приватна система (Сполучені Штати Америки) Проте у розглянутих країнах зазначені системи не представлені в чистому вигляді.

Навіть у країнах з державною системою охорони здоров'я є організації, що здійснюють приватне медичне страхування.

Пенсійна система та практики її реформування у провідних країнах світу

Не дивлячись на те, що формування систем пенсійного забезпечення в провідних країнах світу почалося досить давно, уряди держав регулярно переглядають, доповнюють та модернізують пенсійні системи відповідно до соціально-економічної ситуації в країні. Крім цього, важливу роль в пенсійній системі відіграє недержавне пенсійне забезпечення.  

Заохочення, що застосовуються до осіб, які відбувають покарання, альтернативні позбавленню волі. Досвід держав-членів ЄС

Міжнародні та європейські норми, що регулюють умовне звільнення та альтернативні санкції, передбачають пріоритетне значення виправлення засуджених та реінтеграцію їх у суспільне життя. Кроки з реалізації цих цілей мають здійснюватися із дотриманням прав людини та не містити ознак дискримінації. 

Особливості діяльності парламентських прес-служб (досвід країн ЄС, США та Канади)

Парламентська прес-служба вирішує два головні завдання: (1) забезпечує повноту і оперативність інформації про діяльність парламенту; (2) створює оптимальні умови для роботи журналістів. Проте в деяких країнах ці завдання можуть виконувати різні структурні підрозділи. Наприклад, в Австрії за співпрацю зі ЗМІ та акредитацію журналістів відповідає Медіа-центр. Натомість Парламентський Прес-офіс висвітлює діяльність парламенту. 

Міжнародний досвід законодавчого регулювання сфери розвитку та використання мов національних меншин в країнах ЄС

Мовою меншин є мова, якою розмовляє меншість населення певної території. Такі особи називаються лінгвістичними меншинами чи мовними меншинами. Відповідно до Європейської Хартії Регіональних Мов та Мов Меншин, регіональними мовами та мовами меншин є мови, які: - традиційно використовуються в межах певної території держави громадянами цієї держави, що формують групу чисельно меншу, ніж решта населення держави; - відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави. 

Врегулювання питань з володіння та розпорядження земельними ділянками в країнах Європи та США

У США права власника землі поділяються на права, пов'язані з використанням поверхні землі і простору під і над поверхнею земельної ділянки. Закони, прийняті в кінці XIX – початку XX ст., зарезервували право власності на надра і корисні копалини за урядом США. Оскільки власник земельної ділянки, власник земельного патенту (орендар) або їхні спадкоємці мали лише право власності на поверхню землі, існувала ймовірність псування і навіть знищення поверхні землі як об'єкта права власності в разі видобутку корисних копалин. 

Сторінки