Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Інституційний механізм реалізації державної політики в енергетичній сфері (міжнародний досвід)

Огляд інституцій, що беруть участь у реалізації державної енергетичної політики, сфер їхньої відповідальності у Словаччині, Австралії, США, Чехії, Польщі, Данії та Греції.

Законодавче регулювання питань парламентської етики в країнах Європейського Союзу

Нині політики підпадають під пильну увагу громадянського суспільства та засобів масової інформації, що дозволяє виборцям посилити свій контроль над парламентарями. Це зумовлює введення кодексів поведінки парламентарів у Європейських країнах. Регулюючі норми, зведені в окремі кодекси або розкидані по різним нормативним актам, значно підвищують якість та легітимність демократичного управління в цілому і в питаннях етики зокрема.

Законодавче регулювання лобістської діяльності (досвід країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки)

На сьогодні спеціальне законодавство про лобіювання схвалили такі країни: США, Австралія, Канада, Франція, ФРН, Угорщина, Грузія, Литва, Польща, Словенія, Чорногорія, Нідерланди й Ірландія. Крім того, лобіювання отримало міжнародно-правове регулювання на рівні органів влади Європейського Союзу, статутних органів Ради Європи, Організації економічного співробітництва та розвитку.

Законодавче регулювання лобістської діяльності (досвід країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки)

На сьогодні спеціальне законодавство про лобіювання схвалили такі країни: США, Австралія, Канада, Франція, ФРН, Угорщина, Грузія, Литва, Польща, Словенія, Чорногорія, Нідерланди й Ірландія. Крім того, лобіювання отримало міжнародно-правове регулювання на рівні органів влади Європейського Союзу, статутних органів Ради Європи, Організації економічного співробітництва та розвитку.

Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал

Анотація

Мета дослідження — з’ясувати, чи працює класичний податок на прибуток підприємств в українських реаліях і чи є він справедливим, в тому числі з огляду на розподіл податкового навантаження, рівень надходжень до державного бюджету та численні проблеми, пов’язані з його адмініструванням, а також розглянути перспективи реформування цього податку в умовах економічного падіння та збитковості підприємств в Україні.

Abstract

Огляд іноземного досвіду законодавчого регулювання відповідальності суддів за винесення завідомо неправосудного рішення

Кримінальне законодавство більшості європейських країн не містить окремої норми про відповідальність суддів за винесення завідомо неправосудного рішення, а відносить такі дії до посадових злочинів. Так, судді Литви в залежності від змісту неправосудного рішення несуть відповідальність за нормами Кримінального кодексу, які описують відповідні загальні види злочинів, наприклад, незаконне позбавлення волі (ст. 146), зловживання посадовим становищем тощо (ст.228).

Наявність та правовий статус екологічної інспекції в країнах Європи

Інформаційна довідка містить таблицю з інформацією про назви та функції екологічних інспекцій, напрями їхньої діяльності, підпорядкування, санкції та дозволи, відповідну законодавчу базу в кількох країнах Європи.

Сторінки