Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Як покращити державну політику сприяння зайнятості?

Документ присвячений проблемі ефективності послуг із сприяння зайнятості, які постачаються державними центрами зайнятості. Результати аналізу показали низький рівень орієнтації послуг на потреби та інтереси клієнтів, обмежений рівень співпраці із недержавними провайдерами послуг, які часто користуються більшою довірою безробітних громадян, а також неналежний рівень нормативного та організаційного забезпечення послуг.

Реформування державного управління: як зробити процедуру прийняття урядових рішень ефективною

Мета дослідження — здійснити комплексний аналіз діючої процедури підготовки проектів актів та порядку прийняття рішень Уряду України та на основі даного аналізу визначити проблеми та шляхи їх подолання.

Як в Україні створити сучасну систему кваліфікацій?

У запропонованому матеріалі вперше у вітчизняній практиці розглянуто підходи щодо формування в Україні нової моделі механізму досягнення якісної підготовки кадрів на засадах: широкого залучення всіх стейкголдерів процесу; створення Національного агентства з кваліфікацій, мережі центрів незалежного оцінювання (визнання) професійних кваліфікацій, галузевих (професійних) рад з кваліфікацій; перерозподілу (інтеграції в один програмний ресурс) наявних бюджетних коштів на підготовку кадрів у бік їх ефективного використання в умовах прозорої взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці, залученн

Стратегічний план діяльності міністерства: як забезпечити послідовність та передбачуваність дій органів виконавчої влади

Ефективна діяльність Уряду та органів виконавчої влади передбачає плановість діяльності та зрозумілість дій для тих, хто користується послугами системи державного управління. Інструментом для такої передбачуваності може стати впровадження стратегічного планування, особливо на рівні міністерств та інших центральних органів влади. Тема підготовки стратегічних планів діяльності органів не нова для України — протягом останніх десяти років були неодноразові спроби запровадження таких документів.

Якою має бути державна політика України щодо шахтарів за умов масового закриття вугледобувних підприємств?

Пропонований документ присвячений проблемам гарантій соціального захисту та зайнятості працівників державних вугледобувних підприємств у випадку їхньої ліквідації та консервації. Розглянуто альтернативи політики сприяння зайнятості вивільнених шахтарів та пропонується відповідне рішення.

Здійснення контрольних функцій парламентськими комітетами

У багатьох державах значну частину роботи зі здійснення парламентського нагляду виконують комітети. Для ретельного вивчення ефективності роботи уряду парламентські комітети мають визначені повноваження та можливості. В деяких країнах (США, Канада, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Німеччина) юрисдикція парламентських комітетів чітко співвідноситься зі сферами відповідальності міністерств. 

Наближення законодавства України до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію: між правовими зобов’язаннями та аналізом політики?

Україна ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами у вересні 2014 року, з цього моменту всі органи влади, які мають повноваження в сфері європейської інтеграції, повинні забезпечити ефективне виконання взятих міжнародно-правових зобов’язань. Стрижневим елементом Угоди є приведення законодавства України до права ЄС.

Як Україні ефективно захищати свої права та інтереси під час вирішення торговельних суперечок в рамках СОТ?

Мета дослідження — з’ясувати, чи можливо виробникам українських товарів та послуг захистити свої права та інтереси під час експорту відповідної продукції на зовнішні ринки, які інструменти захисту у сфері міжнародної торгівлі наразі існують в Україні та наскільки вони ефективні, що представляє собою Механізм врегулювання суперечок Світової організації торгівлі, а також розглянути шляхи для посилення захисту Україною прав українських виробників на зовнішніх ринках у рамках СОТ.

Парламентський звіт омбудсмена

Діяльність омбудсмена є неодмінним атрибутом парламентського контролю над діяльністю виконавчих органів влади. Належне функціонування цього інституту - запорука зростання суспільної довіри до парламенту зокрема та органів державної влади загалом. Важливим документом, який впливає на формування багатьох напрямків державної політики, є доповіді, які готують та оприлюднюють омбудсмени.

Парламентські бібліотеки: комплексні надавачі інформаційних та експертно-аналітичних послуг

У багатьох країнах світу парламенти відомі не лише своєю законодавчою робо-тою, але й завдяки власним бібліотекам. Створені спочатку для того, щоб забез-печувати обраних представників народу якомога новішою та повнішою інформа-цією, парламентські бібліотеки поступово еволюціонували від найбільших націо-нальних книгозбірень до інституцій, що надають широкий спектр інформаційних, експертно-аналітичних та навчально-тренінгових послуг широкому колу спожи-вачів (науковці, журналісти, аспіранти, студенти, школярі тощо), у тому числі й електронним способом.

Сторінки