Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Державна служба в країнах ЄС

У більшості країн ЄС розрізняють терміни публічний службовець та державний службовець. Перше поняття є ширшим і охоплює всіх осіб, що забезпечують громадянам певної держави умови для безпечного існування, освіти, лікування, правосуддя, користування природними ресурсами тощо. Обсяг поняття державний службовець є вужчим і варіюється в різних країнах (від Великобританії, де державними службовцями вважають лише секретаріат уряду, до Німеччини, де цей статус поширюється на медиків, учителів, поліцейських тощо). У більшості країн ЄС діє так звана «кар’єрна» модель державної служби.

Демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави в законодавстві країн ЄС

Аналіз законодавства країн ЄС не виявив законодавчих актів, аналогічних Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави».

Європейський досвід законодавчого регулювання у сфері паркування транспортних засобів

Паркування у європейських містах зобов’язує водіїв дотримуватися чітких правил, порушення яких несе за собою попередження, штраф або евакуацію транспортного засобу. Здебільшого паркування в країнах ЄС регулюється місцевими актами, зокрема у кожному місті діють свої правила паркування, відповідно, процедура покарання за порушення правил паркування відрізняється за регіональним принципом.

Міжнародний досвід нормативного регулювання поведінки парламентарів

Регулювання поведінки парламентарів і норми депутатської етики надзвичайно важливі для забезпечення віри суспільства в ефективність, прозорість і справедливість демократичних систем, а також для підтримки в державних установах культури, у якій суспільні інтереси ставляться вище приватної вигоди. У парламентських системах існують різні моделі регулювання та здійснення контролю в даній області, і ці моделі мають очевидну тенденцію до «кодифікації» стандартів поведінки та етики парламентаріїв, тобто до оформлення стандартів у вигляді «кодексів поведінки».

Світовий досвід правового регулювання використання безпілотників

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька Конвенція), підписана у 1944 році, встановлює деякі правила використання БЛА. Згідно зі ст. 8 забороняється польоти будь-яких безпілотних апаратів над територією іншої держави без її дозволу. Також вимагається використання БЛА в повітряних коридорах цивільних авіаційних судів таким чином, щоб забезпечити безпеку цивільних авіаційних перевезень. Додатки до Конвенції містять стандарти та правила для ліцензування пілотів, операцій та льотної придатності повітряних суден.

Регулювання правовідносин у галузі збору і переробки відпрацьованих мастил в окремих країнах Європейського Союзу

Відпрацьовані мастила займають значну частину в загальному обсязі відпрацьованих нафтопродуктів, крім того, їх можна розглядати як сировинну базу для виробництва різних видів цінних нафтопродуктів.

Управління відпрацьованими мастилами в ЄС підпорядковане окремій Директиві про утилізацію відпрацьованих мастил 75/439/ЄЕС від 16.06.1975 зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою 87/101/ЄЕС від 22.12.1986.

Під утилізацією мастил у Директиві розуміється переробка або знищення відпрацьованих мастил, а також їх зберігання на землі чи під землею (стаття 1).

Вагові норми при завантаженні транспортних засобів та штрафи за їх перевищення (досвід ЄС, Канади та США)

Максимальні габарити та вага транспортних засобів для перевезень у межах ЄС встановлюються директивою (ЄС) 2015/719 від 29 квітня 2015 року. Поправки до директиви 96/53/EC 1996 року допускають відхилення від максимальної довжини за умов поліпшення аеродинамічних характеристик вантажних автомобілів.

Досвід іноземних країн з легалізації або амністування тіньових доходів

У сучасних посткризових умовах господарювання загострюється проблема пошуку та залучення до національної економіки додаткових джерел ресурсів, зокрема і тих, що перебувають у тіньовому обігу. У низці країн Європи «відхід у тінь» стимульований не тільки небажанням платити податки в казну, а й спробою уникнути дотримання численних вимог і норм, запропонованих державою для офіційної діяльності - необхідності платити мінімальну зарплату працівникам або витрачатися на дорогі засоби організації безпеки праці.

Європейський досвід інституційних відносин органів виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію державної політики в сфері енергоефективності / енергозбереження та/або розвитку відновлювальних джерел енергії

Забезпечення енергетичної безпеки є одним із найбільш важливих питань, які визначають можливості сталого розвитку суспільства, тому вирішення проблеми енергозбереження вимагає розробки і реалізації відповідної енергозберігаючої політики. Від ефективності реалізації передбачених нею заходів залежить успішність досягнення країною енергетичної незалежності.

Сторінки