Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Успішна політика іноземних країн у стабілізації фінансової сфери

Предметом аналізу нашого дослідження є успішна політика окремих країн – їх урядів, парламентів, національних банків та бізнес-структур у стабілізації фінансової сфери через призму кризових явищ.

Сплески економічної нестабільності, які призводили до втрат у виробничій сфері та ініціювали якісні зрушення в системі регулювання фінансового сектору, сприяли накопиченню досвіду окремих країн щодо попередження банкрутств і реструктуризації банківських інститутів.

Законодавче регулювання проведення гендерних експертиз законопроектів в країнах Європейського Союзу

В країнах Європейського Союзу важливе місце займає реалізація політики гендерної рівності. Одним із інструментів реалізації політики є проведення оцінки гендерного впливу (Gender impact assessment (GIA)). Цей інструмент використовується для ретельного дослідження будь-якої пропозиції політики та аналізу можливого впливу на жінок та чоловіків з метою коректування будь-яких дисбалансів, перш ніж пропозиція буде представлена. Оцінка гендерного впливу може застосовуватись до законодавства, політичних планів, політичних програм, бюджетів, конкретних дій, досліджень.

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТОСОВНО ДОСЯГНЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ПАРЛАМЕНТАХ (досвід країн Європейського Союзу)

В країнах Європейського Союзу використовуються різні підходи для досягнення гендерної рівності у політиці — законодавче регулювання, запровадження інституту омбудсмена з рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, створення відповідних органів із забезпечення гендерної рівності у парламентах, діяльність громадських організацій тощо.

ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ (СВІТОВИЙ ДОСВІД)

Сьогодні більшість країн світу впроваджує політику зайнятості та регулює ринок праці в межах загальної економічної та соціальної політики, оскільки зайнятість є одним з основних показників та індикаторів співвідношення попиту та пропозиції в державі. Досвід розвинутих країн показує, що для вирішення проблеми безробіття необхідно не тільки регулювати ринок праці, а й впроваджувати економічні реформи в усіх галузях виробництва продуктів та послуг.

Основним показником зайнятості є зведений баланс трудових ресурсів, що включає в себе такі компоненти:

Міжнародний досвід відновлення та розвитку промислового виробництва

Як засвідчує досвід успішних країн, найбільш дієвим способом стимулювання промислового виробництва є створення різних типів економічних зон (промислові парки, спеціальні економічні зони, еко-промислові парки, технологічні парки, інноваційні райони). Розглянуто досвід країн світу, які за останні двадцять років досягли значних успіхів у цій царині.

Система отримання дозволів на імміграцію в країнах-членах ОЕСР

Кожна країна-член ОЕСР має свої особливості видачі дозволів на імміграцію. Деякі країни встановлюють імміграційні квоти (США, Австралія, Естонія), деякі не встановлюють кількісні обмеження, але висувають ряд вимог, яким повинен відповідати іммігрант (Польща, Словаччина, Мексика). Крім того, деякі країни практикують бальну систему оцінки, особливо це стосується іммігрантів, які планують працевлаштуватися (Австралія, Велика Британія, Канада). В США функціонує система, яка не тільки встановлює кількісні обмеження за категоріями іммігрантів, а й встановлює регіональні обмеження.

Загальна характеристика регулювання використання та видобування підземних вод землевласниками та землекористувачами на базі законодавств різних держав

Багато держав запровадили законодавство для регулювання розвитку та видобування підземних вод, що включає в себе також певні обмеження та заборони з метою перешкоджання неправомірного та надмірного видобування підземних вод. Ця тенденція відображає посилення конкуренції і конфліктів між користувачами підземних вод. Спочатку законодавче регулювання використання підземних вод користувачами мало вигляд окремих норм, правил, які стосувалися конкретних видів використання води або проблем в міру їх виникнення.

Біла книга як документ державної політики

Біла книга («White Paper») – аналітичний документ, шо описує завдання та логіку дій Уряду в певній галузі державної політики (policy), створений для публічного обговорення із громадськістю і стейкголдерами (заінтересованими сторонами) та подальшого впровадження органами виконавчої влади. Білі Книги публікуються як розпорядчі документи та можуть включати коротку версію законопроекту, який планується прийняти.

Сторінки