Матеріали Інформаційно-дослідницького центру

Стимулювання інвестиційної діяльності в Ірландії та країнах Балтії

Сприятливий інвестиційний клімат є ключовою умовою для стимулювання прямих іноземних інвестицій та розвитку малого та середнього бізнесу. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є найбільшим джерелом зовнішнього фінансування у країнах, що розвиваються. Точного визначення поняття «інвестиційного клімату» не існує. Світовий банк визначає діловий та інвестиційний клімат як наявність можливостей і стимулів у компаній до здійснення продуктивних інвестицій, створення робочих місць і розширення своєї діяльності.

Міжнародний досвід реформування системи охорони здоров'я (досвід країн Європейського Союзу)

Особливості міжнародних систем охорони здоров’я На сьогодні можна виділити три основні системи охорони здоров'я у світі:

 державна система (Великобританія)

 страхова система (представлена в таких європейських країнах, як Франція, Австрія, Бельгія, Швейцарія, в деяких країнах Латинської Америки, Японії)

 приватна система (Сполучені Штати Америки) Проте у розглянутих країнах зазначені системи не представлені в чистому вигляді.

Навіть у країнах з державною системою охорони здоров'я є організації, що здійснюють приватне медичне страхування.

Пенсійна система та практики її реформування у провідних країнах світу

Не дивлячись на те, що формування систем пенсійного забезпечення в провідних країнах світу почалося досить давно, уряди держав регулярно переглядають, доповнюють та модернізують пенсійні системи відповідно до соціально-економічної ситуації в країні. Крім цього, важливу роль в пенсійній системі відіграє недержавне пенсійне забезпечення.  

Заохочення, що застосовуються до осіб, які відбувають покарання, альтернативні позбавленню волі. Досвід держав-членів ЄС

Міжнародні та європейські норми, що регулюють умовне звільнення та альтернативні санкції, передбачають пріоритетне значення виправлення засуджених та реінтеграцію їх у суспільне життя. Кроки з реалізації цих цілей мають здійснюватися із дотриманням прав людини та не містити ознак дискримінації. 

Особливості діяльності парламентських прес-служб (досвід країн ЄС, США та Канади)

Парламентська прес-служба вирішує два головні завдання: (1) забезпечує повноту і оперативність інформації про діяльність парламенту; (2) створює оптимальні умови для роботи журналістів. Проте в деяких країнах ці завдання можуть виконувати різні структурні підрозділи. Наприклад, в Австрії за співпрацю зі ЗМІ та акредитацію журналістів відповідає Медіа-центр. Натомість Парламентський Прес-офіс висвітлює діяльність парламенту. 

Міжнародний досвід законодавчого регулювання сфери розвитку та використання мов національних меншин в країнах ЄС

Мовою меншин є мова, якою розмовляє меншість населення певної території. Такі особи називаються лінгвістичними меншинами чи мовними меншинами. Відповідно до Європейської Хартії Регіональних Мов та Мов Меншин, регіональними мовами та мовами меншин є мови, які: - традиційно використовуються в межах певної території держави громадянами цієї держави, що формують групу чисельно меншу, ніж решта населення держави; - відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави. 

Врегулювання питань з володіння та розпорядження земельними ділянками в країнах Європи та США

У США права власника землі поділяються на права, пов'язані з використанням поверхні землі і простору під і над поверхнею земельної ділянки. Закони, прийняті в кінці XIX – початку XX ст., зарезервували право власності на надра і корисні копалини за урядом США. Оскільки власник земельної ділянки, власник земельного патенту (орендар) або їхні спадкоємці мали лише право власності на поверхню землі, існувала ймовірність псування і навіть знищення поверхні землі як об'єкта права власності в разі видобутку корисних копалин. 

Врегулювання питань з володіння та розпорядження земельними ділянками в країнах Європи та США

Дискусії щодо доцільності зняття мораторію на продаж землі в Україні актуалізували питання врегулювання питань з володіння та розпорядження земельними ділянками. Основною метою існування ринку землі в провідних країнах світу є формування сильного середнього класу фермерів, які формують значну частину економіки держави. Відтак, встановлення певних обмежень з метою захисту вітчизняного фермера є практикою більшості розглянутих країн. 

Законодавче регулювання віднесення інформації до державної таємниці (Німеччина, Франція, Італія)

У ФРН питання доступу до інформації та державної таємниці регулюється Законом про регулювання доступу до федеральної інформації (Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes), Законом про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz) та Генеральною адміністративною інструкцією Міністерства внутрішніх справ про фізичний та організаційний захист засекречених матеріалів (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen). 

Сторінки