Досвід інших країн із вирішення проблем економічного занепаду мономіст