Досвід регулювання діяльності навчальних закладів, що надають загальну середню освіту в Польщі, Румунії, Угорщині

Досвід регулювання діяльності навчальних закладів, що надають загальну середню освіту в Польщі, Румунії, Угорщині

У кожній з проаналізованих країн розрізняють два етапи середньої освіти – перший етап середньої освіти (гімназії – у Польщі, гімназії та ліцеї – у Румунії та гімназії – в Угорщині) та другий етап, на якому можливе навчання у загальноосвітніх навчальних закладах або навчальних закладах професійно-технічного спрямування. Основним джерелом фінансування сфери освіти в усіх країнах є державний бюджет. В Румунії, зокрема, на законодавчому рівні закріплений обсяг фінансування освіти (6% від ВВП). Місцеві бюджети відіграють істотну роль у фінансуванні освіти у Польщі та Румунії. Втім, в Угорщині після реформи 2013 року основним чином кошти на школи виділяються з державного бюджету, а їх використання здійснюється під наглядом спеціального органу, що позбавляє державні школи фінансової автономії. Навчальні програми для усіх типів навчальних закладів розробляються міністерствами освіти. Польща, Румунія та Угорщина відповідними законодавчими актами гарантують права національних та етнічних меншин на навчання рідною мовою. 

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити