Міжнародний досвід правового регулювання надання пільг для дітей, які постраждали внаслідок військових конфліктів

Міжнародний досвід правового регулювання надання пільг для дітей, які постраждали внаслідок військових конфліктів

Основним міжнародним правовим документом, що визначає права дітей, є Конвенція про права дитини. Відповідно до Конвенції всі держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними. Важливим документом, що стосується захисту дітей, є Женевська Конвенція про захист цивільного населення під час війни та Додаткові Протоколи І та ІІ. Конвенція наголошує, що діти мають право, за будь-яких обставин, на особисту повагу, повагу до своєї честі, право на сім'ю, їхніх релігійних переконань та обрядів, звичок та звичаїв. До них завжди слід ставитися гуманно й захищати їх, зокрема від будь-якого акту насильства чи залякування, від образ та цікавості натовпу. Розглянувши законодавство Республіки Хорватії та Федерації Боснії і Герцеговини, окремого правового акту, що стосується надання пільг дітям, що постраждали внаслідок військових конфліктів, не знайдено. В обох країнах допомога дітям надавалась та надається на основі національних програм та за допомогою неурядових організацій. 

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити