Номативно-правове, інформаційне та технічне забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Литви, Латвії та Естонії за дистанційною формою навчання

У країнах Балтії дистанційне навчання регулюється Законом про освіту та визначається як складова неформального навчання. Дистанційне навчання організовано за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (комп'ютера з підключенням до мережі Інтернет, Skype, аудіо- та відеоматеріалів). В Естонії університети пропонують дистанційні магістерські програми (ціна за рік - 2500 євро), у Латвії існують дистанційні бакалаврські програми (близько 2700 євро за рік). В усіх країнах Балтії університети та центри постійного навчання (life learning center) дистанційно викладають курси для дорослих з метою підвищення рівня знань чи перекваліфікації. Навчання на таких курсах оплачується роботодавцем чи студентом. Дистанційне навчання (дистанційна освіта, електронне навчання, он-лайн навчання) - це форма навчання із застосуванням сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно- комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології.  Дистанційне навчання може складатися з окремих он-лайн курсів. Існують програми для отримання ступеня магістра, бакалавра, професійного навчання, які складаються з он-лайн курсів, тестів, відео-конференцій, списків літератури для самоопрацювання, форумів для обговорення питань зі студентами, он-лайн роботи над проектами, консультацій через електронну пошту з викладачем чи його асистентами, контролюючих іспитів/тестів. Кожна освітня програма розробляється університетом та затверджується Агентством якості вищої освіти в Латвії, Литві, Естонії.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити