Правове регулювання діяльності страйкових фондів (досвід країн Європейського Союзу)

Правове регулювання діяльності страйкових фондів (досвід країн Європейського Союзу) 

Страйковий фонд — це фонд, утворений профспілкою для матеріальної підтримки страйкуючих працівників. Зазвичай страйковий фонд формується із членських внесків.

Мета страйкового фонду — фінансово захистити працівників під час проведення страйків. Кошти виплачуються тільки в тому випадку, якщо страйк організований профспілкою та є офіційним. Фінансова підтримка також підсилює мотивацію працівників брати участь у страйках для захисту своїх інтересів.

У проаналізованих країнах правове регулювання страйків переважно закріплене в: 

- Законах про страйки (Латвія, Угорщина)

- Законах про професійні спілки (Литва, Естонія)

- Законах про вирішення трудових спорів (Польща, Естонія, Норвегія)

- Трудових кодексах (Чехія, Хорватія, Угорщина)

У більшості країн діяльність страйкових фондів не регулюється спеціальним законодавством (Німеччина, Норвегія, Чехія, Словенія, Бельгія, Норвегія, Данія). Європейська соціальна хартія також не містить положень щодо діяльності страйкових фондів. На практиці профспілки цих країн надають фінансову підтримку працівникам, які беруть участь у страйках. Діяльність страйкових фондів регулюється статутами профспілок. 

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити