Пропозиція щодо структури «Білої книги»

«Біла книга» (White Paper) – аналітичний документ розробки, обговорення та узгодження (у деяких країнах – ухвалення) державної політики, котрий покликаний:

  • Описати та пояснити логіку вирішення проблеми, яку пропонує уряд;
  • Гарантувати цілісність державної політики, єдність та узгодженість її окремих заходів та рішень (зокрема ухвалення законів та інших нормативно-правових актів). Це уможливить недопущення ухвалення парламентом та урядом окремих фрагментарних та взаємосуперечливих рішень;
  • Уможливити реальну залученість стейкголдерів до процесу розробки державної політики задля забезпечення досягнення максимального балансу інтересів та підвищення чіткості визначення цілей і здійсненності її заходів;
  • Розтлумачити стейкголдерам, політикам, ЗМІ та суспільству загалом, що слід очікувати від діяльності органів влади у відповідній сфері.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Policy Study

Рубрики: