Стимулювання інвестиційної діяльності в Ірландії та країнах Балтії

Сприятливий інвестиційний клімат є ключовою умовою для стимулювання прямих іноземних інвестицій та розвитку малого та середнього бізнесу. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є найбільшим джерелом зовнішнього фінансування у країнах, що розвиваються. Точного визначення поняття «інвестиційного клімату» не існує. Світовий банк визначає діловий та інвестиційний клімат як наявність можливостей і стимулів у компаній до здійснення продуктивних інвестицій, створення робочих місць і розширення своєї діяльності. Стан інвестиційного клімату можна визначити, використовуючи три набори змінних:  макроекономічні умови, зокрема фінансово-бюджетна, кредитно-грошова і торгова політика;

 якість управління і наявність інститутів;

 ступінь розвиненості інфраструктури. 

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити