Врегулювання питань з володіння та розпорядження земельними ділянками в країнах Європи та США

У США права власника землі поділяються на права, пов'язані з використанням поверхні землі і простору під і над поверхнею земельної ділянки. Закони, прийняті в кінці XIX – початку XX ст., зарезервували право власності на надра і корисні копалини за урядом США. Оскільки власник земельної ділянки, власник земельного патенту (орендар) або їхні спадкоємці мали лише право власності на поверхню землі, існувала ймовірність псування і навіть знищення поверхні землі як об'єкта права власності в разі видобутку корисних копалин. 

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити