Законодавчі заходи та бізнес-стимулювання щодо боротьби із забрудненням повітря у країнах з розвиненою економікою

Законодавчі заходи та бізнес-стимулювання щодо боротьби із забрудненням повітря у країнах з розвиненою економікою

Країни з розвиненою економікою (Великобританія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Польща) ведуть активу боротьбу з забрудненням повітря шляхом імплементації законодавство ЄС, щодо забруднення повітря, розробки власних програм та стратегій і застосування податків та пільг для зменшення забруднюючих викидів. Розглянуті країни для стимулювання бізнесу щодо запобігання забруднення повітря вводять:

- податки та штрафи на діяльність, що забруднює повітря;

- гранти та субсидії для переходу на екологічний комерційний транспорт, на нові екологічні технології;

- зобов’язують заводи та бізнес контролювати та впроваджувати заходи з метою уникнення аварій та зменшення кількості викидів в атмосферу;

- створюють екологічні зелені зони.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити