Законодавство країн ЄС щодо функціонування дитячих неурядових організацій

Окремого закону, що регулює функціонування дитячих неурядових організацій у Польщі, Словаччині, Швеції, Естонії, Литві, не виявлено. У Польщі неповнолітні особи у віці до 16 років можуть за згодою законних представників бути членом об’єднань відповідно до статутних правил, без права голосу на загальних зборах членів та без використання активних та пасивних виборчих прав. У Словаччині громадські об'єднання формуються за бажанням щонайменше трьох осіб, принаймні один з яких повинен бути старшим 18 років. У Литві, щоб стати членом об’єднання особам віком до 14 років, батькам або опікунам дитини потрібно подати заяву про членство керівному органу, створеному Статутом Об’єднання. Крім того, на міжнародному рівні Конвенція про права дитини чітко встановлює кілька різних аспектів права дітей на участь, одним з яких є свобода об'єднань.

Неурядові організації (НУО) стали основними учасниками соціальної сфери, зокрема в боротьбі з бідністю та соціальною ізоляцією. Вони беруть участь у регулярному діалозі з державними органами з метою забезпечення кращого впровадження ініціатив та політик Європейського Союзу в країнах-членах ЄС.

Неурядовими організаціями в Україні називаються громадські об'єднання, благодійні організації (благодійне товариство, благодійна установа, благодійний фонд), професійні спілки, їх об'єднання, об'єднання організацій роботодавців, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій, творчі спілки, їхні територіальні осередки.

Дитячі громадські організації — об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Дитяча громадська організація є різновидом громадських організацій або громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України Про громадські організації5 та Законом України Про молодіжні та дитячі громадські організації6.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити