Парламентський Регламент: елементарний навчально-прикладний курс

21/11/2017

У цьому посібнику мова піде про парламентський Регламент. Конкретніше – про сучасний Регламент парламенту нашої держави. Якими мотивами керувався автор, пропонуючи читачам саме цю тему для обговорення?

Аби пояснити такий вибір, зробимо кілька необхідних, на нашу думку, зауваг.

Парламентське право України протягом останніх років відзначається стрімкими темпами свого розвитку. Такий розвиток характеризується, з одного боку, істотним збільшенням обсягу нормативного матеріалу, що в цілому характерно для конституційного законодавства нашої держави. З іншого боку, він відзначається посиленням питомої ваги саме процесуальної складової такого масиву. У цьому сенсі важко переоцінити значення Регламенту Верховної Ради України як наріжного правового акта, що безпосередньо регулює парламентські процедури й має фундаментальне процесуально-правове значення для організації парламентської діяльності.

Файл публікації: