Бюджетний процес

В першому розділі описуються загальні принципи бюджетної системи України, основи бюджетного процесу, законодавча база, на якій побудована система складання, розгляду та прийняття Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Другий розділ присвячено  підготовчому періоду , що передує власне внесенню, розгляду та прийняттю Держбюджету. Цей сегмент бюджетування закінчується розглядом  у парламенті Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період, якими встановлюються основні бюджетоутворюючі показники.

У третьому  розділі розкривається послідовність дій парламенту в процесі безпосереднього розгляду та ухвалення Державного бюджету на наступний плановий рік. Розповідається про зміст процедур трьох читань, з яких складається повна картина прийняття бюджету. Детально висвітлюється як працює бюджетна система держави в разі невчасного прийняття бюджетних документів.

Четвертий  розділ показує як відбувається процес парламентського контролю за виконанням бюджету протягом планового року. В ньому також описується порядок виконання парламентської процедури внесення змін до Державного бюджету   відповідно до положень Бюджетного  кодексу України та Регламенту Верховної Ради України, а також хід звітування  Уряду перед  Верховною Радою про виконання Державного бюджету.  

Освітні: 

yes