Матеріали Інформаційно-дослідницького центру

Реєстрація місця проживання (досвід скандинавських та прибалтійських країн)

У проаналізованих країнах реєстрація місця проживання означає реєстрацію за фактичним місцем проживання незалежно від того, в чиїй власності знаходиться дане житло. Зареєстроване місце проживання не дає людині жодних прав розпоряджатися нерухомістю або неправомірно вселятися в неї. Успадковувати майно тільки на підставі декларації не можна. 

Габаритно-вагові норми при завантаженні транспортних засобів, штрафи за їх перевищення та способи контролю (досвід ЄС, США та Канади)

Перевантажені великогабаритні транспортні засоби збільшують знос дорожнього покриття. Наприклад, у США близько 20% всіх пошкоджень доріг викликано саме перевищенням допустимих вагових норм транспорту. У Данії перевантажені великогабаритні транспортні засоби складають 10-15% від усіх вантажних автомобілів.

Моделі функціонування залізничних перевезень. Огляд іноземного досвіду

У відкритих джерелах відсутня інформація про проведення експертного аналізу функціонування моделі української залізниці. Частково поставлене питання розглядається у наукових журналах економічного спрямування та у статтях окремих експертів.

Міжнародний досвід заборони участі у публічних закупівлях високопосадовців

Розглянувши законодавство ряду країн Європейського Союзу (Австрія, Великобританія, Литва, Естонія, Польща, Чеська Республіка), окремого закону, який регулює питання заборони або обмеження участі посадовців в державних закупівлях віднайти не вдалося. Крім того, в законі про державні закупівлі, кожної з розглянутих країн, не виявлено чітких положень, які б накладали обмеження чи заборону в участі в проведенні державних закупівель на компанії, власниками яких є депутати, посадовці, судді та інші чиновники вищого ґатунку, а також пов'язані з ними особи (дружини, члени сім'ї та ін.) 

Неперсональне голосування парламентарів та можливість делегування права голосу іншому депутату у країнах Європейського Союзу

Практика голосування парламентарів країн Європейського Союзу показує нетипові для українського Парламенту процедури голосування: голосування підняттям рук, шляхом вставання з місця, проходження через двері, кидання карток в урни. Розглянемо досвід процедур голосування у деяких європейських країнах. 

Стимулювання інвестиційної діяльності в Ірландії та країнах Балтії

Сприятливий інвестиційний клімат є ключовою умовою для стимулювання прямих іноземних інвестицій та розвитку малого та середнього бізнесу. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є найбільшим джерелом зовнішнього фінансування у країнах, що розвиваються. Точного визначення поняття «інвестиційного клімату» не існує. Світовий банк визначає діловий та інвестиційний клімат як наявність можливостей і стимулів у компаній до здійснення продуктивних інвестицій, створення робочих місць і розширення своєї діяльності.

Міжнародний досвід реформування системи охорони здоров'я (досвід країн Європейського Союзу)

Особливості міжнародних систем охорони здоров’я На сьогодні можна виділити три основні системи охорони здоров'я у світі:

 державна система (Великобританія)

 страхова система (представлена в таких європейських країнах, як Франція, Австрія, Бельгія, Швейцарія, в деяких країнах Латинської Америки, Японії)

 приватна система (Сполучені Штати Америки) Проте у розглянутих країнах зазначені системи не представлені в чистому вигляді.

Навіть у країнах з державною системою охорони здоров'я є організації, що здійснюють приватне медичне страхування.

Пенсійна система та практики її реформування у провідних країнах світу

Не дивлячись на те, що формування систем пенсійного забезпечення в провідних країнах світу почалося досить давно, уряди держав регулярно переглядають, доповнюють та модернізують пенсійні системи відповідно до соціально-економічної ситуації в країні. Крім цього, важливу роль в пенсійній системі відіграє недержавне пенсійне забезпечення.  

Заохочення, що застосовуються до осіб, які відбувають покарання, альтернативні позбавленню волі. Досвід держав-членів ЄС

Міжнародні та європейські норми, що регулюють умовне звільнення та альтернативні санкції, передбачають пріоритетне значення виправлення засуджених та реінтеграцію їх у суспільне життя. Кроки з реалізації цих цілей мають здійснюватися із дотриманням прав людини та не містити ознак дискримінації. 

Сторінки