Об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти критичної інформаційної інфраструктури в європейських країнах

Об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти критичної інформаційної інфраструктури в європейських країнах

Нормативно-правова база європейських країн в галузі захисту критичної інфраструктури має різний перелік життєво важливих (критичних) інфраструктур (об’єктів). Він визначається відповідно до їхніх традицій, суспільних та політичних переконань, а також географічних та історичних особливостей кожної держави. Важливим компонентом критичної інфраструктури є її інформаційна складова — критична інформаційна інфраструктура. Нижче наведемо перелік країн, де у нормативно-правових документах використовується термін «критична інфраструктура» (critical infrastructure) для визначення життєво важливих інфраструктур (об’єктів).

Критична інформаційна інфраструктура розглядається як центральний компонент у критичній інфраструктурі різних держав, що знаходить відображення у відповідних визначеннях цього поняття. Головні причини критичності інформаційної складової інфраструктури випливають зі стрімкого поширення інформаційних технологій у всіх сферах людської діяльності, що призводить до залежності від них громадян, суспільства й держави, а також до посилення уразливостей і потенційних загроз різного характеру. Відсутність поняття «критична інформаційна інфраструктура» у законодавстві багатьох держав пояснюється тим, що інформаційна складова входить до обсягу поняття інфраструктури взагалі (тобто критичної інфраструктури) і не виокремлюється як певна ланка. Наприклад, Нідерланди та Великобританія виробили спільний погляд на критичну інформаційну інфраструктуру як «інформаційні системи» (програмне забезпечення, апаратні засоби й дані) та послуги, які підтримують один чи кілька найважливіших об’єктів інфраструктури, порушення роботи або відімкнення яких завдає серйозної шкоди функціонуванню залежної критичної інфраструктури).

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити