Огляд іноземного досвіду законодавчого регулювання питання поновлення цивільної дієздатності

Огляд іноземного досвіду законодавчого регулювання питання поновлення цивільної дієздатності

У законодавстві багатьох країн, крім поняття недієздатності, існує поняття часткової або обмеженої дієздатності – зазвичай застосовується до неповнолітніх, осіб, що страждають на алкоголізм і наркоманію, та осіб із психічними розладами в тих випадках, коли розлад не дає підстави для повного позбавлення дієздатності, але при цьому стан особи не дозволяє самостійно вести свої справи. У таких випадках над особою встановлюється опіка, яка здійснюється опікуном або куратором. З огляду на те, що захисні заходи (встановлення опіки або кураторства над недієздатною або частково дієздатною особою) значним чином впливають на життя особи, обмежуючи її права та свободи, такі заходи мають бути обмеженими у часі, відповідно до 14 принципу Рекомендацій Ради Європи R(99)41. Зокрема, позбавлення дієздатності на необмежений строк має бути радше винятком, ніж правилом. Комітет з прав осіб з інвалідністю неодноразово у заключних зауваженнях закликав держави-сторони Конвенції про права осіб з інвалідністю до переходу від субститутивної парадигми прийняття рішень до суппортивної парадигми прийняття рішень (перехід від прийняття рішення замість особи до допомоги їй у прийнятті рішень).

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити