Огляд іноземного досвіду законодавчого регулювання питання звернення до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія)

Огляд іноземного досвіду законодавчого регулювання питання звернення до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія)

Європейська Комісія «За демократію через право», більш відома як Венеціанська Комісія, була спочатку створена як інструмент невідкладного конституційного будівництва в умовах демократичних змін, однак поступово стала міжнародно визнаним незалежним форумом з обміну ідеями у правовій сфері. Крім того, Венеціанська комісія відіграє важливу роль у врегулюванні та попередженні конфліктів через розробку норм і рекомендацій в конституційній сфері. Відповідно до положень статті 1 Статуту Венеціанської комісії, вона є незалежним консультативним органом, який співпрацює з державами-членами Ради Європи, а також з державами, які не є його членами, і з зацікавленими міжнародними організаціями та структурами.

 Таким чином, рішення Комісії носять рекомендаційний характер та не є обов’язковими до виконання. Основним завданням Венеціанської комісії є надання державам юридичних висновків щодо законопроектів або чинного законодавства. Комісія також готує звіти та дослідження з окремих питань. Право на звернення до Комісії мають:

- Держави-члени (парламенти, уряди, глави держав);

- Рада Європи (Генеральний секретар, Комітет міністрів, Парламентська асамблея, Конгрес місцевої та регіональної влади Європи);

- Міжнародні організації (Європейський союз, ОБСЄ/БДІПЛ, інші міжнародні організації).

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити