Проекти міжнародної технічної допомоги в Україні

Проекти міжнародної технічної допомоги в Україні

Міжнародна технічна допомога (МТД) — ресурси, які надаються донорами на безоплатній основі для здійснення проектів з метою проведення реформ і реалізації програм соціально-економічного розвитку України.

Донор — держава, уряд іноземної держави, організація, установа, фонд, уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає міжнародну технічну допомогу Україні. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є координатором роботи щодо залучення та моніторингу використання МТД та має право офіційного звернення до країн і міжнародних організацій-донорів. У рамках надання Україні міжнародної технічної допомоги співробітництво здійснюється із понад 15 країнами та 20 міжнародними організаціями. Найбільшими донорами для України є Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Також важливими донорами є Канада, ФРН, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія; організації ООН, Світовий банк, ЄБРР та ін.

 Основними групами реципієнтів проектів технічної допомоги є: держава, бізнес, громадські організації та безпосередньо громадяни. Міжнародна технічна допомога може надаватися у вигляді:

- майна, перелік якого визначається у програмах та проектах МТД

- прав інтелектуальної власності

- фінансових ресурсів у іноземній валюті або національній валюті України

- інших ресурсів, не заборонених законодавством України Основними напрямами надання міжнародної технічної допомоги є:

1. Підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки, захист держави та громадян.

2. Удосконалення регуляторної політики, поліпшення інвестиційного клімату, розвиток підприємництва та конкуренції на внутрішньому ринку.

3. Розвиток фінансового ринку та банківського сектору.

4. Розвиток сільськогосподарського сектору.

5. Охорона здоров’я та соціальний захист населення.

6. Розвиток освіти, науки, культури та туризму.

7. Модернізація муніципальної інфраструктури та транспорту.

8. Розвиток громадянського суспільства та ін.

Основні організаційно-правові засади технічного співробітництва з країнами-донорами та міжнародними організаціями на сьогодні регулюються 21 рамковим міжнародним договором України та міжнародними договорами щодо впровадження програм співробітництва в різних сферах економіки.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити