Розмір судового збору в Польщі, Чехії, Латвії, Угорщині та Грузії

Розмір судового збору в Польщі, Чехії, Латвії, Угорщині та Грузії

В Україні правові засади справляння судового збору та розміри ставок судового збору визначає Закон Про Судовий Збір. Відповідно до закону «судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень …». Судовий збір включається до складу судових витрат. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити