А як у них? Дотримання етичних норм та стандартів поведінки

Негідна поведінка депутатів у Верховній Раді України є досить поширеним явищем, що свідчить про незрілість політичної системи та низький рівень політичної культури народних обранців. Моніторингова місія Європейського парламенту на чолі з Петом Коксом у 2016 році визначала наступні проблеми у стандартах роботи депутатів:

  • негідна поведінка у сесійній залі (неповага до виступів колег, відсутність дисципліни);
  • неперсональне голосування («кнопокодавство»);
  • відсутність на робочому місці без поважних причин;
  • порушення Регламенту та інших процедурних вимог підготовки законопроектів;
  • випадки продажу голосів;
  • використання мандата для лобіювання своїх бізнес-інтересів.

 Для подолання подібних зловживань в провідних країнах світу широко поширеною є практика прийняття кодексів поведінки та етичних норм (Великобританія, США, Австралія, Польща) у вигляді офіційних нормативних актів, проте нерідко правила поведінки стають частиною внутрішніх регламентів парламенту (Австрія, Франція, Італія, Аргентина).  У подібних кодексах (регламентних документах) найчастіше прописуються принципи роботи парламентарів: правила поведінки, яких мають дотримуватися народні обранці, санкції за порушення правил. Також у кодексах поведінки депутатів розглядаються питання: службових обов’язків депутатів у комітетах та комісіях, процедур спілкування народних обранців з виборцями та ЗМІ, міжфракційних відносин, поведінки під час офіційних закордонних відряджень.

У Кодексі етичних норм Великобританії виділили сім «класичних» принципів, яких мають дотримуватися парламентарі під час прийняття рішень:

1. Рішення приймати самостійно та в інтересах громадян.

2. Заборонено приймати рішення з метою особистого збагачення або отримання фінансових привілеїв для сім’ї або друзів.

3. Аргументовано приймати рішення, як під час голосувань, так і під час публічних зустрічей, переговорів, надання рекомендацій, укладання контрактів тощо.

4. Бути відповідальним за свої рішення та дії.

5. Відкрито пояснювати причини своїх рішень та дій.

6. Діяти чесно під час виконання своїх обов’язків та уникати конфлікту інтересів.

7. Бути прикладом дотримання вищеперерахованих принципів.

В Австралії та Канаді прийняті Кодекси етичних норм дещо відрізняються, в одному прописані правила проведення дебатів, голосування за законопроекти, технічні аспекти застосування статутних законодавчих інструментів, регуляторний порядок створення законопроектів тощо. В етичному кодексі Канади наголошено на тому, що парламентар має керуватися в першу чергу суспільними інтересами, поважати колег та державні інститути влади, узгодити свої приватні інтереси перед тим як виконувати службові обов’язки, сприяти досягненню консенсусу між парламентарями шляхом встановлення загальних правил поведінки.

У більшості європейських нормативних кодексів велике значення приділяється декларуванню статків парламентарями. Зокрема, необхідно декларувати всі свої активи, майно, цінні папери, нерухомість, акції, мистецтво тощо. У подібних документах можна завжди знайти статті, присвячені врегулюванню конфлікту інтересів депутатів, умовам отримання приватних подарунків, правилам декларування позапарламентських доходів, лобіюванню.

 За порушення депутатської етики та норм службової поведінки законодавців у парламентах Австрії, Великобританії, Нідерландів, Польщі, США, Угорщини, Франції встановлено такі види дисциплінарних заходів щодо депутатів: зауваження, публічний осуд, позбавлення слова, відсторонення від присутності на засіданні(ях), накладення штрафу, винесення догани, виключення з членів палати. Застосування механізму дострокового припинення депутатського мандата як дисциплінарної санкції передбачене у США, Великобританії, Канаді та Португалії.         

В Україні нагляд за дотриманням правил поведінки у парламенті здійснює Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, однак його повноваження в аспекті контролю за дотриманням норм етики депутатської діяльності є достатньо обмеженими та чітко не врегульованими. Зокрема, згідно з Регламентом Верховної Ради України народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих цілях, має дотримуватися норм депутатської етики та неупереджено виконувати свої службові обов’язки, уникаючи конфлікту інтересів та неправомірної вигоди. Однак жодних санкцій за порушення вищезазначених принципів Регламентом не передбачено.

Саме тому необхідно переглянути Закон України «Про статус народного депутата України» та Регламент ВРУ в частині принципів та правил поведінки народних обранців з метою створення Кодексу етичних норм та стандартів поведінки. Адже світовою практикою парламентаризму доведено, що подібне унормування здатне як стимулювати ефективність депутатської діяльності під час прийняття рішень, так і сприяє регулюванню службових відносин депутатів, збільшуючи при цьому довіру громадян до депутатів та парламентаризму в цілому.
 

Матеріал підготовлено ОПОРА в рамках Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”, що виконується Фондом Східна Європа.