Часопис ПАРЛАМЕНТ №2/2017

12/10/2017

ПРОГРАМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО СТАЖУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Робота присвячена функціонуванню та організації програм стажування у Парламентах світу. Розглянуто 20 країн з різним рівнем політичного та економічного розвитку та Європейський Парламент. Спільним у всіх програм є те, що стажування націлено переважно на молодь віком до 30 років, випускників вищих навчальних закладів та молодих фахівців. Аналіз програм стажування показав, що основними цілями їх роботи є створення можливостей для кар’єрного зростання талановитої молоді та формування кадрового потенціалу для апаратів парламентів і загалом органів державної влади. Програми стажування також слугують фактором підвищення престижності та привабливості державної служби для молоді.

Окремий розділ присвячено програмам, які діють у Верховній Раді України. Розглянуто неофіційні програми (комерційні, безкоштовні) та офіційну Програму стажування в Апараті Верховної Ради, що функціонує з 1995 року.

Проведений у дослідженні аналіз та висновки можуть бути використані для впровадження кращого світового досвіду для розвитку Програми стажування в українському Парламенті.

Файл публікації: