Посібник "Підготовка та проведення комітетських слухань у Верховній Раді України"

21/06/2021

Цей посібник складається з двох розділів та додатків. В першому розділі надається загальна інформація про слухання в комітеті, натомість у другому – увага акцентується на процедурі проведення слухань у комітетах. Три категорії додатків покликані надати практичну допомогу в підготовці слухань в комітеті особам причетним до їх організації. Перша категорія додатків − check-list з організації
комітетських слухань. Друга – витяги нормативно-правових актів, використання яких є необхідним при підготовці слухань в комітеті. Третя – зразки документів, які будуть корисними при здійсненні комунікації пов´язаної з організацією слухань в комітеті. Посібник розрахований на народних депутатів України, їх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України.

Завантажити файл