Рахункова палата України: співпраця з Верховною Радою та організаціями громадянського суспільства

24/10/2017

Законне, доцільне та ефективне використання загальнонародної (державної) власності та суспільних (державних) фінансових ресурсів є однією з найважливіших передумов сталого економічного, технологічного та соціального розвитку країни і зростання добробуту громадян. Водночас належне використання загальнонародної власності та суспільних фінансових ресурсів потребує від уповноважених органів влади впровадження досконалої системи управління, покращення адміністрування, дієвих та прозорих професійних рішень, протидії корупції, шахрайству та іншим негативним впливам на роботу державної системи управління.

З метою ефективного використання суспільних фінансових ресурсів необхідно забезпечити дієвий фаховий контроль та аудит. Саме з такою метою створюється і здійснює свою постійну діяльність вища аудиторська інституція держави, незалежність якої гарантується Конституцією та законом.

Попри наявність у складі кожного окремого органу виконавчої влади з управлінськими повноваженнями щодо використання державних ресурсів власних підрозділів внутрішнього контролю та аудиту, вища аудиторська інституція здійснює свою діяльність абсолютно незалежно і не є частиною організаційної структури будь-яких підконтрольних йому установ. Важливим завданням вищої аудиторської інституції є інформування органів державної влади (Парламенту, Президента, Уряду) та громадськості про стан використання державної власності, в тому числі бюджетних коштів. Для цього ВАІ оприлюднює звіти і надає іншу вичерпну та фахово підготовлену інформацію, що є невід’ємною умовою для забезпечення суспільної стабільності та розвитку правової держави і демократії.

У світі вищі аудиторські інституції за свою багатовікову історію набули видатного авторитету в суспільствах, а в міжнаціональному вимірі вони об’єднані в міжнародну професійну організацію INTOSAI, яка на сьогодні нараховує 190 членів з країн-учасниць Організації Об’єднаних Націй. Вища аудиторська інституція в Україні – Рахункова палата – одна з наймолодших у світі. Конституція України та відповідний Закон, якими було створено та закладено основи її діяльності, були прийняті в 1996 році. Палата розпочала свою роботу 22 жовтня 1997 року. У 1998 році Рахункова палата України стала повноправним членом INTOSAI, а у 1999 році – членом EUROSAI, Європейської організації вищих аудиторських інституцій.

Файл публікації: