Видання та публікації

У цьому посібнику мова піде про парламентський Регламент. Конкретніше – про сучасний Регламент парламенту нашої держави. Якими мотивами керувався автор, пропонуючи читачам саме цю тему для обговорення?

Аби пояснити такий вибір, зробимо кілька необхідних, на нашу думку, зауваг.

Парламентське право України протягом останніх років відзначається стрімкими темпами свого розвитку. Такий розвиток характеризується, з одного боку, істотним збільшенням обсягу нормативного матеріалу, що в цілому характерно для конституційного законодавства нашої держави. З іншого боку, він відзначається посиленням питомої ваги саме процесуальної складової такого масиву. У цьому сенсі важко переоцінити значення Регламенту Верховної Ради України як наріжного правового акта, що безпосередньо регулює парламентські процедури й має фундаментальне процесуально-правове значення для організації парламентської діяльності.

Завантажити: PDF icon Завантажити

У збірці розглядається питання інституціоналізації коаліції та опозиції в українському парламенті, надаються відповідні рекомендації експертів щодо змісту нормативно-правових актів, якими визначено діяльність зазначених парламентських утворень.

Висвітлена у даній публікації інформація може бути використана народними депутатами, науковцями, політиками, студентами та представниками громадських організацій.

Матеріали, представлені у збірці, були підготовлені Програмою USAID РАДА, Лабораторією законодавчих ініціатив, Європейським інформаційно-дослідницьким центром. Також наводяться інші джерела, які не були оприлюднені раніше.

Завантажити: PDF icon Завантажити

Законне, доцільне та ефективне використання загальнонародної (державної) власності та суспільних (державних) фінансових ресурсів є однією з найважливіших передумов сталого економічного, технологічного та соціального розвитку країни і зростання добробуту громадян. Водночас належне використання загальнонародної власності та суспільних фінансових ресурсів потребує від уповноважених органів влади впровадження досконалої системи управління, покращення адміністрування, дієвих та прозорих професійних рішень, протидії корупції, шахрайству та іншим негативним впливам на роботу державної системи управління.

З метою ефективного використання суспільних фінансових ресурсів необхідно забезпечити дієвий фаховий контроль та аудит. Саме з такою метою створюється і здійснює свою постійну діяльність вища аудиторська інституція держави, незалежність якої гарантується Конституцією та законом.

Попри наявність у складі кожного окремого органу виконавчої влади з управлінськими повноваженнями щодо використання державних ресурсів власних підрозділів внутрішнього контролю та аудиту, вища аудиторська інституція здійснює свою діяльність абсолютно незалежно і не є частиною організаційної структури будь-яких підконтрольних йому установ. Важливим завданням вищої аудиторської інституції є інформування органів державної влади (Парламенту, Президента, Уряду) та громадськості про стан використання державної власності, в тому числі бюджетних коштів. Для цього ВАІ оприлюднює звіти і надає іншу вичерпну та фахово підготовлену інформацію, що є невід’ємною умовою для забезпечення суспільної стабільності та розвитку правової держави і демократії.

У світі вищі аудиторські інституції за свою багатовікову історію набули видатного авторитету в суспільствах, а в міжнаціональному вимірі вони об’єднані в міжнародну професійну організацію INTOSAI, яка на сьогодні нараховує 190 членів з країн-учасниць Організації Об’єднаних Націй. Вища аудиторська інституція в Україні – Рахункова палата – одна з наймолодших у світі. Конституція України та відповідний Закон, якими було створено та закладено основи її діяльності, були прийняті в 1996 році. Палата розпочала свою роботу 22 жовтня 1997 року. У 1998 році Рахункова палата України стала повноправним членом INTOSAI, а у 1999 році – членом EUROSAI, Європейської організації вищих аудиторських інституцій.

Завантажити: PDF icon Завантажити

ПРОГРАМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО СТАЖУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Робота присвячена функціонуванню та організації програм стажування у Парламентах світу. Розглянуто 20 країн з різним рівнем політичного та економічного розвитку та Європейський Парламент. Спільним у всіх програм є те, що стажування націлено переважно на молодь віком до 30 років, випускників вищих навчальних закладів та молодих фахівців. Аналіз програм стажування показав, що основними цілями їх роботи є створення можливостей для кар’єрного зростання талановитої молоді та формування кадрового потенціалу для апаратів парламентів і загалом органів державної влади. Програми стажування також слугують фактором підвищення престижності та привабливості державної служби для молоді.

Окремий розділ присвячено програмам, які діють у Верховній Раді України. Розглянуто неофіційні програми (комерційні, безкоштовні) та офіційну Програму стажування в Апараті Верховної Ради, що функціонує з 1995 року.

Проведений у дослідженні аналіз та висновки можуть бути використані для впровадження кращого світового досвіду для розвитку Програми стажування в українському Парламенті.

Завантажити: PDF icon Завантажити

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПАРЛАМЕНТУ: РОЛЬ АСОЦІАЦІЙ КОЛИШНІХ ДЕПУТАТІВ У РОЗВИТКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

В роботі проаналізовано потенціал ресурсу колишніх депутатів та здійснено оцінку діяльності асоціацій (колишніх) депутатів як інструменту управління цим ресурсом. Також досліджено міжнародну практику функціонування таких асоціацій та український досвід Асоціації народних депутатів України. Окрему увагу приділено особливостям післяпарламентського життя колишніх депутатів, зокрема, проблемам працевлаштування. Автор доходить висновку, що асоціації колишніх депутатів можуть мати істотний вплив на процес прийняття рішень в державі, популяризувати демократичні практики та поширювати знання про представницьку демократію, допомагати колишнім депутатам пристосовуватися до післяпарламентського життя та підтримувати комунікацію один з одним, сприяти відкритості парламенту, підвищенню престижності депутатської роботи та довіри суспільства до парламенту.

Завантажити: PDF icon Завантажити

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні і практичні засади аналізу державної політики та нормативно-правових актів на відповідність принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Посібник розрахований на народних депутатів, працівників Верховної Ради України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політиків, науковців, студентів, широке коло громадськості.

У посібнику використані матеріали Інформаційно-консультативного жіночого центру
www.empedu.org.ua , Програми сприяння Парламенту www.pdp.org.ua , Програми USAID РАДА www.radaprogram.org , а також інші авторські матеріали, які не були оприлюднені раніше чи використовувалися в якості роздаткового матеріалу на семінарах і тренінгах.

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Дане видання знайомить читача з генезою створення законодавчої бази у сфері реформи децентралізації. Читач має змогу прослідкувати хід законодавчого процесу.

 

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Довідник включає актуальну інформацію про організації/проекти/програми, які сприяють діяльності Верховної Ради України.

Перелік організацій/проектів/програм сформовано на підставі відкритої реєстрації, що проводилася Програмою USAID РАДА (квітень 2017 року).

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Громадянська мережа ОПОРА в рамках Програми USAID РАДА продовжує працювати над підвищенням рівня прозорості роботи парламентських комітетів. Вже 8 з 27 комітетів звернулися та отримали детальні рекомендації щодо того, як підвищити прозорість роботи комітетів, та стосовно інформації, яка має розміщуватися на їхніх веб-сайтах.  ОПОРА відзначає позитивну практику підвищення прозорості роботи окремих комітетів Верховної Ради, яка мала місце внаслідок врахування ними підготовлених організацією рекомендацій. 

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Аналітики Громадянської мережі ОПОРА підготували матеріал у рубрику "А як у них? Світові парламентські практики". Цього разу темою стало використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі урядів та парламентів провідних країн світу. Які країни успішно реалізують електронний парламент та на якому етапі розвитку знаходиться е-парламент України, дізнавайтесь у матеріалі.  

Завантажити: PDF icon a_yak_u_nyh_instrumenty_elektronnogo_parlamentu.pdf

Сторінки