Видання та публікації

Контрольні повноваження Комітетів Верховної Ради України
Автори:
Сергій ЛІНЕЦЬКИЙ
Володимир КУШНІРЕНКО

Розробка та розповсюдження буклету щодо контрольних функцій комітетів Верховної Ради України є частиною проекту, що реалізує ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив» за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичність». Програма «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа, сприяє становленню підзвітного, відповідального і демократичного представницького органу.
Думки, викладені в цій публікації, є винятковою відповідальністю авторів дослідження та не обов’язково відображають точку зору USAID, Фонду Східна Європа та Лабораторії законодавчих ініціатив.

Адреса: вул. Нижній Вал 33, офіс 8, Київ, 04071
Тел.: (+38 044) 531 37 68
Електронна пошта: info@laboratory.kiev.ua
Веб-сторінка: http://www.parlament.org.ua

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Видання «Досвід децентралізації у країнах Європи», підготовлене в Інституті законодавства Верховної Ради України, є збіркою актів європейського права, які закріплюють засади процесів децентралізації та регулюють окремі питання місцевого самоврядування як у рамках європейських організацій, так і в окремих країнах Європи.
Видання розраховане на осіб, залучених до законотворчого процесу в Україні, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями децентралізації та їх законодавчого регулювання.

Це видання здійснено за підтримки Відділу демократії і врядування Місії USAID в Україні, Молдові, Білорусі та на Кіпрі відповідно до умов угоди No.AID-121-A-14-00001 (Програма «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво»).

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Створено за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво»

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Створено за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво»

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

підготовлений Програмою USAID РАДА: підзвітне, відповідальне, демократичне парламентське представництво

Довідник за 2017-й рік доступний за цим посиланням

 

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Це  видання  здійснено  за  підтримки  Відділу  демократії  і  врядування Місії  USAID  в  Україні,  Молдові,  Білорусі  та  на  Кіпрі  відповідно  до  умов  угоди No.AID­121­A­14­00001  (Програма  «РАДА:  підзвітність,  відповідальність,  демо­кратичне парламентське представництво»).

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ VIII-го СКЛИКАННЯ:
порівняльна інформація

Видання містить результати опитування народних депутатів Верховної Ради України восьмого скликання, яке було розроблене Програмою РАДА та проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). КМІС – приватна дослідницька компанія, одна із провідних соціологічних компаній в Україні, що працює на ринку надання соціологічних послуг вже 25 років. Співзасновниками КМІС є професори кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Паніотто В.І. та Хмелько В.Є.

КМІС проводить як власні наукові дослідження, так і дослідження на замовлення. КМІС має мережу інтерв’юерів (близько 500 осіб в усіх регіонах України), що дає змогу проводити дослідження, які є репрезентативними як для України в цілому, так і для окремих її регіонів.

Головна наукова спеціалізація КМІС – порівняльні міжнародні дослідження. Інститут виконує широкий спектр досліджень – від політичних і соціально-економічних до маркетингових, 80-100 досліджень на рік. Методи, що застосовуються КМІС, різноманітні – особисте (face-to-face) інтерв’ю, поштове, телефонне опитування, CATI (телефонні опитування з використанням комп’ютерів), CAPI (персональні опитування з використанням комп’ютерів), фокус-групи, глибинні інтерв’ю. Докладніше про КМІС можна дізнатися на сайті http://www.kiis.com.ua

Звіт за результатами опитування підготовлений Едуардом Рахімкуловим (Програма
РАДА) та Юлією Сахно і Олександром Дишлевим (КМІС).

 

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

З М І С Т «Часопис ПАРЛАМЕНТ», № 4/2015

Концепція комплексних змін до Регламенту Верховної Ради України (проект) . . . . . .2

Сучасні соціально-ідеологічні виклики розвитку представницької демократії . . . . . . 32

Автори: Cиньоокий О., Лінецький С., Полтораков О.

Видання та розповсюдження Часопису «Парламент» є частиною проекту, що його реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.

Думки, викладені в цій публікації, є винятковою відповідальністю Лабораторії законодавчих ініціатив та не обов’язково відображають точку зору Програми USAID «РАДА», уряду США та Фонду Східна Європа.

Завантажити: PDF icon Завантажити PDF

Ця публікація пропонує вашій увазі збірку матеріалів про ґендерну політику – коротко та конструктивно.
Видання підготовлене з участю експертів та експерток з питань ґендерної політики, громадських організацій та ініціатив: Ґендерної стратегічної платформи, Інформа-ційно-консультативного жіночого центру, Київського центру ґендерних досліджень, Музею історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху, Школи Рівних Мож-ливостей та інших.

Відповідальність за зміст видання несе Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна».

Завантажити: PDF icon ТОП-10 ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

Це видання здійснено за підтримки Відділу демократії і врядування Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов угоди No.AID-121-A-14-00001 (Програма «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво»).

При підготовці Коментаря автори спиралися на своє бачення як внутрішніх парламентських процесів, що мають місце протягом останнього часу, так і на тлумачення багатьох суміжних правових актів, насамперед Конституції України.

Завантажити: PDF icon Коментар до Регламенту Верховної Ради України

Сторінки