Керівники секретаріатів комітетів дізнались про нові можливості парламентського контролю

Пон, 22/02/2021 - 18:45

Програма USAID РАДА провела семінар щодо імплементації положень нового закону про парламентський контроль. Його учасниками стали керівники секретаріатів комітетів.

Експертка Програми РАДА з правових питань Ілона Хмельова презентувала закон 1052-IX, який вступив у дію з 1 січня 2021. Нагадаємо, що Програма зробила власний внесок у вдосконалення законопроекту.

У центрі уваги перебували питання розгляду комітетами звітів, доповідей та інших документів державних органів та посадових осіб. Обговорювались нові можливості участі комітетів у підготовці рекомендацій на основі парламентських слухань та багато інших питань.

Ефективне функціонування державних інституцій неможливе без дієвої системи контролю. Саме здійснення контролю убезпечує від узурпації державної влади, гарантує баланси у системі стримувань і противаг, направляє діяльність державних органів на забезпечення прав людини і громадянина.

Парламентський контроль є невід’ємною рисою усіх демократичних держав. Перш за все, мова йде про контроль за виконавчою владою.

Здійснення Верховною Радою України контрольних функцій гарантує більш результативну діяльність уряду, злагодженість у діях усіх підзвітних та підконтрольних державних органів, вищий рівень дотримання прав і свобод людини і громадянина. Крім того, парламентський контроль сприяє аналізу практики реалізації чинного законодавства, тобто допомагає Верховній Раді України не лише ухвалювати рішення, але і стежити за їхніми практичними наслідками.

У Висновку N 1-в/2001 від 14 березня 2001 року Конституційний Суд України також слушно зауважив: «Парламентський контроль є формою реалізації громадянами опосередковано їх конституційних прав, зокрема, на здійснення влади через органи державної влади (стаття 5), на участь в управлінні державними справами (стаття 38), на здійснення свого волевиявлення через вибори (стаття 69 Конституції України)». Отже, парламентський контроль – важлива складова демократії.

Парламент здійснює контроль безпосередньо та через свої контрольні інституції.

Зокрема, Конституція України передбачає:

  • Верховна Рада України для … виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України. (стаття 89)
  • Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. (стаття 98)
  • Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. (стаття 101)

Новий закон спрямований на побудову ефективної системи парламентського контролю в Україні з метою забезпечення кращої реалізації законів та інших актів Верховної Ради України.