Програма USAID РАДА організувала круглий стіл про парламентську службу

Пон, 27/11/2017 - 15:00

В продовження заходів з підтримки парламентської реформи Програма USAID РАДА організувала круглий стіл 24 листопада на тему «Парлментська служба», що відбувається в рамках проведення 10 регламентних дискусій.

У заході взяли участь депутати, Члени Робочої групи з реформування Парламенту, представники Апарату Верховної Ради України, незалежні експерти, юристи, громадський сектор.

Модератор: Аркадій Нижник, перший заступник керівника Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України

Вітальне слово та вступні ремарки виголосилаТетяна Бібік, заступник директора Програми USAID РАДА

Основною проблемою України як країни перехідного періоду є повалення інституцій старого плану. Не зважаючи на те, що довіра до Верховної Ради є низькою, суспільні очікування є високими, що підтверджується явкою на виборах.

Яка б не була політична воля, політики не зможуть працювати без того, щоб спиратися на професійну службу. Основне завдання Програми USAID РАДА - працювати над інституційним розвитком Апарату Верховної Ради в галузі навчання, принесення міжнародного розвитку, задля покращення роботи і професійних стандартів. Ми завжди говоримо, що ми працюємо не для Верховної Ради, не заради, а разом. Ми неодноразово підкреслювали, що основною заслугою нашої Програми будемо вважати реформи, новітні впровадження та інструменти у Верховній Раді. Ми хочемо, щоб ви були головною скрипкою в оркестрі, який ми називаємо Верховна Рада, і який буде грати красиво та злагоджено.

 

Тетяна Чернуха, Лабораторія законодавчих ініціатив, презентуючи аналітичне дослідження, звернула увагу на засади реформування парламентської служби, серед яких виокремила посилення інституційної автономії Апарату Верховної Ради України; розробку кадрової стратегії Апарату; кодифікацію внутрішньопарламентських політик; розробку закону «Про нормативно-правові акти».

 

Окреслюючи функції парламентської служби України та її роль в ухваленні рішень, Тетяна зауважила, що Апарат ВРУ здійснює організаційний, експертно-аналітичний, фінансово-технічний супровід роботи Верховної Ради України; готує проекти рішень, важливі у плануванні роботи ВРУ: кошторис, план законодавчих робіт, проект порядку денного, проекти висновків до законопроектів головних комітетів та висновків науково-експертного та юридичного управлінь, реєструє законопроекти.

 

Тетяна наголосила, що за результатами опитування працівників Апарату (анонімне опитування працівників експертних управлінь та секретаріатів комітетів) 100% респондентів зазначили, що їхні політичні погляди не впливають на їхню роботу в ВРУ). Проте, при цьому 40% опитаних зазначили, що були свідками політичного тиску на своїх колег.

 

Серед можливих шляхів реформування парламентської служби Тетяна зазначила розробку дієвого механізму, який би дозволив Головному науково-експетрному та Головному юридичному управлінням зупиняти проходження невідповідних законопроектів; напрацювання та впровадження механізму захисту від політичного тиску над працівниками відповідних управлінь; а також створення анонімної онлайн-платформи для того, аби працівники могли скаржитися на факти політичного тиску на себе або своїх колег. По розгляду кожної скарги має бути проведено розслідування.

 

Проаналізувавши чинну кадрову політику Апарату ВРУ, Тетяна запропонувала низку методів, спрямованих на покращення роботи парламентської служби. Серед таких методів фігурує вироблення чітких посадових інструкцій; уніфікація форми та встановлення чітких вимог до висновків та правових експертиз, які готує Апарат, відповідні посадові інструкції мають містити посилання на них; класифікація професійних посад; відповідна підготовка членів конкурсних комісій; розробка тестових завдань, які мають варіюватися відповідно до посадових інструкцій та класу посади. Планування добору таким чином, щоб на кожному етапі добору перевірялися лише конкретні вимоги; зменшення рівня суб’єктивних оцінок членів комісій шляхом запровадження ключ-відповідей до ситуаційних завдань; вдосконалення збору даних та звітування щодо людських ресурсів на державній службі з метою ефективної підтримки планування людських ресурсів, управлінських заходів щодо персоналу та моніторингу також можуть суттєво покращити процес добору працівників Апарату ВРУ та їх подальшої роботи.

 

Станом на сьогодні 37% опитаних представників Апарату ВРУ зазначили, що не вважають чіткими та зрозумілими регламент та процедури організації роботи Апарату ВРУ. 52% представників Апарату ВРУ наголосили, що не вважають законодавчий процес у ВРУ якісним та ефективним (в той же час, 48% вважають його достатньо ефективним).

 

Серед заходів, спрямованих на вдосконалення правової бази роботи Апарату ВРУ, Тетяна виокремила консолідацію нормативно-правової бази документів, які регламентують роботу Апарату ВРУ, в єдиний звід внутрішніх правил, у тому числі щодо проведення кадрової політики (36 рекомендація Дорожньої карти щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України); а також прийняття закону про нормативно правові акти, який сприятиме врегулюванню статусу нормативних актів, а також актів, що приймаються посадовими особами Апарату ВРУ.

Марія Нехоца, керівник секретаріату Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України

Венеціанська комісія: реформування парламенту в першу чергу відобразиться на Апараті та парламентській служби. Верховна Рада Уукраїни має визначитися з цього приводу. Сумніви стосовно конкурсів (чи всі можуть податися? Чи лише з Апарату?).

Має бути окремий закон, щоб гарантії та особливості були окремо визначені. 

Є створена робоча група:

У цілях – як реформувати парламент?  А тема парламентської служби не підтримана. Інші спроби проголосувати за закони про створення парламентської служби безрезультатні.

Необхідно ухвалити окремий закон, який буде передбачати організаційні і матеріальні гарантії для людей, які працюють в парламентській службі.

Юрій Деревянко, народний депутат України

Костянтин Ващенко, голова Національного агентства України з питань державної служби

Олександр Маковський, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

Олена Сміян, заступник керівника Управління кадрів Апарату Верховної Ради України

Проблема при застосуванні закону про державну службу - не визначені особливості її проходження. Порядок визначаєтсья КМУ або НАДС.

Ці нормативно-правові акти розробляються без погодження з Апаратом, але звернення не враховані.

Апарат розробив вимоги проведення конкурсу на зайняття посад.

Перша проблема: довгий час на затвердження. Якщо протягом 1 року посада вакантна – підлягає скороченню.

Друга проблема: Не врегульовано питання про призначення звільнення секретаріатів депутатських фракцій.

Можна їх зробити як патронатну службу (але цей закон отримав вето Президента). Немає підстав для звільнення представників секретаріатів.

Треба включити помічників народних депутатів. Статус державної служби буде знято з інституту законодавства , стратегічних досліджень тощо.

  • Новий Закон про Парламентську службу
  • Багато питань унормовано законом про державну службу
  • Закон про особливості проходження державної служби в Апараті ВРУ

Анатолій  Пивовар, перший заступник керівника Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради України

Володимир Венгер, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

Служба в парламенті – особливий вид публічної служби, вона має бути інституційно незалежна. 

Чи закон? Чи стаття в Регламенті? Чи частина закону про державну службу?

Рішення: надати Верхвоній Раді України право врегулювати в інший спосіб, що визначено законом про державну службу.

Алла Погорєлова, науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України

Володимир Крижанівський, народний депутат України І скликання, експерт Програми USAID РАДА

Віднесення працівників Апарату до державної служби неконституційний. Регулювання має бути в Регламентні Верховної Ради або в окремому законі.

 

 

 

Рубрика: