Оголошення тендеру на проведення соціологічного опитування

Фонд Східна Європа в межах виконання програми USAID «РАДА» оголошує конкурс на проведення соціологічного опитування серед народних депутатів, обраних на позачергових виборах народних депутатів до Верховної Ради України.

Завдання: провести опитування  принаймні 140 депутатів Верховної Ради України згідно з технічними та іншими вимогами Замовника з використанням методу стандартизованого інтерв’ю та за опитувальником, узгодженим із Замовником,  з питань оцінки:

 • ефективності роботи Верховної Ради, комітетів, фракцій, підрозділів Апарату ВР;
 • пріоритетів законодавчої роботи народних депутатів;
 • залучення громадських організацій до законодавчого процесу;
 • ефективності та каналів взаємодії народних депутатів з громадськістю та виборцями;
 • якості інструментів, якими користуються депутати у своїй роботі;
 • виконання підрозділами Верховної Ради контрольних повноважень;
 • пріоритетності фінансування окремих напрямків забезпечення діяльності Верховної Ради.

Методологія дослідження: з використанням методу стандартизованого інтерв’ю (в анкеті до 60 питань) та за опитувальником, узгодженим із Замовником.

Виконавець за результатами опитування готує технічний та аналітичний звіти українською та англійською мовами на електронному носії в форматі, що дозволяє обробку статистичних даних в графічному вираженні (SPSS та MS Excel). До звіту додаються опис методології проведення вибірки та опитування, демографічні дані опитаних, обґрунтування можливих відхилень від параметрів вибірки.

Дизайн інструментарію розробляється експертами організації, що виграє тендер на проведення цього опитування, та затверджується експертами з боку Замовника. Розроблена методологія, інструменти, структура звітності, часові рамки та проведення дослідження узгоджуються з представниками Замовника.

Термін проведення опитування: квітень – травень 2018 р.  

До участі у конкурсі запрошуються організації, що мають досвід проведення таких опитувань серед депутатів Верховної Ради України, висококваліфіковану мережу інтерв’юерів, можуть запропонувати й обґрунтувати методологію побудови вибірок і аналізу даних.

Тендерні пропозиції, подані від компаній, мають включати такі компоненти:

 • опис досвіду компанії в проектах з моніторингу та оцінки, зокрема з вищеописаною цільовою групою;
 • досвід та кваліфікація ключового персоналу, який буде залучено до роботи;
 • опис підходів до проведення внутрішнього контролю якості польового етапу і контролю якості масиву даних, підходів до зважування масиву даних;
 • детальний бюджет (до бюджету необхідно включити основні витрати: на персонал, тиражування, статистичну обробку, написання звіту тощо).

Уточнюючі запитання приймаються в електронному вигляді на електронну адресу survey@radaprogram.org з поміткою «Опитування». Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 27 березня 2018 р. Результати розгляду тендерних пропозицій стануть відомі 30 березня 2018 р.