Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Регламентація діяльності парламентської опозиції (досвід країн Європейського Союзу, Латинської Америки та Японії)

При дослідженні регламентації діяльності парламентської опозиції в тій чи іншій країні  варто розуміти — правове регулювання є лише одним із чинників, що визначає роль опозиції. Як відзначає Венеціанська комісія, «куди важливішими фактором є національний політичний контекст та політична культура, які формуються додатково до правової основи. У зрілих демократіях опозиція може процвітати без правових гарантій». Тому часто в парламентах світу діяльність опозиції не регламентується ні в Конституції, ні в регламенті (Великобританія, Німеччина, Японія).

Аналіз тарифів та їх складових на електричну енергію для великих промислових підприємств, що споживають більше 150 000 МВт∙год на рік в країнах ЄС та в Україні

 Український ринок електроенергії ще не пройшов лібералізації, а це означає, що підходи до ціноутворення в Україні та Європі відрізняються. В Україні вартість електроенергії для кінцевого споживача залишається чітко регульованою – Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), поряд із середньозваженим тарифом, встановлює також тарифи відповідно до категорій споживачів. В Європейському Союзі ціна на електроенергію встановлюється ринком, залежно від попиту і пропозиції. 

Лісабонський договір (договір про реформування Європейського Союзу)

Лісабонський договір, або Договір про внесення змін до Договору про ЄС та Договору про заснування ЄС, який набув чинності 1 грудня 2009 року, заклав основи функціонування ЄС на найближчі 15-20 років. Важливість договору полягає у тому, що він реформував інституції ЄС та вдосконалив процес прийняття рішень, посилив демократичний вимір ЄС, реформував внутрішньополітичні та зовнішньополітичні виміри ЄС. Інституційні зміни дали змогу адаптувати структуру ЄС для ефективного функціонування Союзу в умовах розширення кількості його членів.

Як удосконалити податок на нерухоме майно в Україні?

В дослідженні розглянуто потреби та можливості для реформування податків на нерухоме майно з точки зору здійснення комплексної ліберальної, але фіскально-відповідальної податкової реформи в Україні, в контексті інституційних та політико-економічних реалій нашої країни. Проаналізовано нинішній стан справ з їх функціонуванням в Україні та можливі варіанти реформування із застосуванням міжнародного досвіду щодо дизайну та адміністрування таких податків.

Формування фондів для здійснення капітальних видатків для підтримання у належному стані спільного майна співвласників багатоквартирного будинку

Формування фондів для здійснення капітальних видатків можливе при наявності ефективної форми управління багатоквартирними будинками. У проаналізованих країнах такою формою є юридична особа із законодавчо встановленими правами і обов'язками. Для здійснення капітальних видатків ця юридична особа повинна мати право ведення рахунку, укладення договорів, періодичного збору коштів з власників житла, мати права на стягнення боргів і нести відповідальність у суді. У більшості проаналізованих країн це – товариства власників житла (ТВЖ).

Можливість політично відповідальних осіб мати суму коштів у готівковій формі більше граничного обсягу

За результатами проведеного аналізу не було виявлено прямих норм, що регулювали б можливість осіб, які займають особливо відповідальне становище, мати суму коштів у готівковій формі більше граничного обсягу. Однією із причин цього є відсутність дієвого механізму контролю та перевірки наявності готівки у тому обсязі, в якому вона, наприклад, вказана у деклараціях. Тому першочергове завдання – запобігти можливому незаконному збагаченню, у тому числі політично відповідальних осіб. 

Сторінки