Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ

Туристичний збір (туристичний податок, міський збір, курортний збір) — це збір, що стягується з туристів місцевою владою. Часто ці кошти вкладаються в туристичну сферу — реставрацію пам'яток, розвиток інфраструктури, благоустрій, проведення фестивалів тощо. Наприклад, 60 % коштів, які в Цюріху виділяють на розвиток туризму, місто отримує за рахунок «міського збору» city tax.

ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У СВІТІ (ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТІВ І ПОЛІТИК)

Реалізація економічного потенціалу малого і середнього бізнесу (МСБ) багато в чому залежить від вироблення і проведення активної державної політики щодо його підтримки та розвитку. На сьогодні існують різні критерії визначення суб’єктів МСБ. Найбільш поширеним є визначення Європейської Комісії в залежності від кількості працівників, річного балансу та обороту.

Роль управління порту

Міжнародний досвід визначає, що управління порту може призначатися на всіх рівнях управління: національному, регіональному або місцевому. Найбільш поширеною практикою є визначення управління порту на місцевому рівні.

Діяльність дорожніх фондів в країнах Європейського Союзу

Фінансування будівництва, реконструкції та обслуговування автомагістралей державного значення у країнах Європи здійснюється за рахунок державного бюджету. У багатьох країнах існує прив’язка надходжень з податків, пов’язаних з дорожньою інфраструктурою, до видатків на її утримання. У деяких випадках для управління одержаними коштами створюються спеціальні органи – Агентство фінансування транспортної інфраструктури у Франції, Головне управління з питань національних доріг і автострад у Польщі, Транспортна адміністрація у Швеції.

Профспілкові організації парламентів

У багатьох державах Європи права та засади створення профспілкових організацій парламентів регулюються загальними нормами права, що містяться в Конституції, законах, що регулюють трудові відносини, державну службу тощо. У Франції, наприклад, працівники державних органів (крім префектів, супрефектів та кар’єрних військових), як і усі інші працівники, користуються конституційним правом на свободу об’єднань.

Регулювання діяльності громадських організацій (NGO) в країнах ЄС, США та Канаді

Поняття «громадських організацій» в західному світі має достатньо широке визначення. Зазвичай це добровільне об'єднання громадян, для захисту своїх соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та спортивних інтересів без політичної складової. Також дуже часто можна зустріти терміни «неурядова організація», що підкреслює незалежність від держави та «неприбуткова організація», вказуючи на те, що прибуток не є основною метою. Відносини між державою та третім сектором зазвичай регулюються документами, які визначають політику співробітництва.

Законодавче регулювання служби таксі (європейський досвід)

На сьогодні для створення системи забезпечення надійного та ефективного регулювання вітчизняного ринку таксомоторних перевезень варто вивчити європейський досвід регулювання цієї сфери.

У європейських країнах ринок таксомоторних перевезень регулюють органи місцевого самоврядування згідно з державним законодавством. Служби таксі поділяються на муніципальні та приватні – у великих містах та столицях таксомоторні перевезення є зазвичай лише муніципальними, рідше змішаного типу.

Податкова система в Польщі

Податок – це безоплатний, обов’язковий і безповоротний платіж на користь держави, на підставі чинного законодавства, згідно з яким податки в Польщі повинні платити не тільки польські громадяни, а й іноземці, які отримують в Польщі дохід. Для багатьох іноземців (особливо тих, хто не здійснює підприємницької діяльності), щоб розрахуватися з податковою інспекцією (фіск), потрібно мати ідентифікаційний персональний номер (PESEL).

У Польщі існують такі види податків:

Бюджетний процес США

У Сполучених Штатах Америки всі 50 штатів формально наділені автономними правами в галузі фінансів. Кожен із штатів самостійно складають, затверджують і виконують свої бюджети, які ні за доходами, ні за видатками не входять у федеральний бюджет країни. Певною мірою вони самостійні у визначенні обсягу бюджетів, структури витрат і доходів. Федеральна влада не уповноважена прямо контролювати бюджети штатів. Влада штатів не звітує перед федерацією про стан фінансів і бюджету. У більшості штатів складанням бюджету керує глава виконавчої влади. Виконують цю роботу підлеглі йому фінансові органи.

Сторінки