Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Біла книга як документ державної політики

Біла книга («White Paper») – аналітичний документ, шо описує завдання та логіку дій Уряду в певній галузі державної політики (policy), створений для публічного обговорення із громадськістю і стейкголдерами (заінтересованими сторонами) та подальшого впровадження органами виконавчої влади. Білі Книги публікуються як розпорядчі документи та можуть включати коротку версію законопроекту, який планується прийняти.

Як в Україні створити сучасну систему підготовки докторів філософії (Ph.D.)?

З 2016 р. в Україні замість кандидатів наук почнуть готувати докторів філософії. Ця реформа аспірантури та системи захисту дисертаційних досліджень — елемент інтеграції України у європейський освітній, науковий і дослідницький простір, передбачений новою редакцією Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.).

Звіт уряду в парламенті

Україна нині потребує серйозних змін у сфері здійснення парламентського контролю над діяльністю уряду загалом та його звітністю зокрема. Так, п. 14 «Дорожньої карти щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» передбачає, що: «Верховна Рада України разом з Кабінетом Міністрів України повинні розробити уніфікований формат та структуру щорічних звітів міністерств щодо результатів реалізації відповідних програмних документів.

Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал

Мета дослідження – з’ясувати, чи працює класичний податок на прибуток підприємств в українських реаліях і чи є він справедливим, в тому числі з огляду на розподіл податкового навантаження, рівень надходжень до державного бюджету та численні проблеми, пов’язані з його адмініструванням, а також розглянути перспективи реформування цього податку в умовах економічного падіння та збитковості підприємств в Україні.

Законодавче регулювання процедури надання медичних послуг жінкам (породіллі) у пологових будинках (іноземний досвід)

Під час пологів, жінка, як ніколи, потребує комфорту та підтримки близької людини. Закордоном є поширеною практика пологів у пологових центрах. У пологових центрах атмосфера є більш спокійною і домашньою, ніж у лікарні. Тут можна народити на м’ячі для пологів або у воді. Також тут доступні ароматерапія та масаж. І, що найголовніше, передбачене проживання для родичів породіллі.

У матеріалі Європейського інформаційно-дослідницького центру досліджено системи охорони здоров’я матері і дитини в іноземних країнах.

Авторка дослідження Катерина Пенькова

Підпорядкування лікувально-профілактичних закладів міністерствам та іншим відомствам

У країнах Європейського Союзу, крім Міністерства охорони здоров’я, до системи надання медичних послуг також залучені Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та  Міністерство юстиції. Аналіз європейського досвіду показує, що найчастіше такими закладами є госпіталі та військові медичні центри. Цікаво, що у Словенії та Іспанії немає лікувально-профілактичних закладів, які підпорядковуються міністерствам. Натомість міністерства забезпечують своїх працівників страховими полісами. 

(Автор А.Паршикова)

Стипендіальні програми для навчання громадян закордоном (міжнародний досвід)

За останні 25 років зріс попит на якісну підготовку фахівців у вищій школі. Традиційні виклики, пов’язані з недоліками освітніх систем окремих країн, зумовили необхідність забезпечення підготовки кадрів закордоном, у найкращих вищих навчальних закладах світу. Тому все більше держав за бюджетні кошти створюють стипендіальні програми для навчання своїх громадян закордоном.

У матеріалі Європейського інформаційно-дослідницького центру розглядаються державні стипендіальні програми навчання молоді закордоном іноземних країн та України.

Авторка дослідження Катерина Пенькова

Законодавче регулювання обігу та дослідження впливу на організм людини речовини насвай

В Україні масового характеру набуло розповсюдження тютюнової суміші з легким наркотичним ефектом – насваю. Серед молоді речовина набула шаленої популярності через свою доступність. Насвай коштує як пачка цигарок або пляшка пива – за 10 г. суміші справляють 20 грн.

Світовий досвід діяльності саморегулівних організацій

Саморегулівними організаціями (selfregulatory organizations) у світовій практиці визнають підприємницькі асоціації, добровільні об’­єднання, які встановлюють для своїх членів формальні правила у веденні бізнесу. У багатьох країнах світу такі організації діють у національному масштабі й визнані державою як основні представники професійного співтовариства у світі цінних паперів.

Регулювання депутатської законодавчої ініціативи, голосування та питань парламентської відвідуваності в регламентах (міжнародний досвід)

У більшості конституцій європейських країн закріплені положення про звуження повноважень законодавчої гілки влади, зокрема депутатів, у частині законодавчої ініціативи. Причиною цього є те, що відповідальність за реалізацію державної політики покладається на уряд, тому саме йому надається широке право диктувати порядок денний законодавчої роботи. Частка внесених урядом законопроектів у країнах, де він наділений правом законодавчої ініціативи, коливається від 60% до 90% від загальної маси зареєстрованих ініціатив (зазвичай цей відсоток зберігається і стосовно прийнятих законів).

Сторінки