Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Законодавче регулювання процедури надання медичних послуг жінкам (породіллі) у пологових будинках (іноземний досвід)

Під час пологів, жінка, як ніколи, потребує комфорту та підтримки близької людини. Закордоном є поширеною практика пологів у пологових центрах. У пологових центрах атмосфера є більш спокійною і домашньою, ніж у лікарні. Тут можна народити на м’ячі для пологів або у воді. Також тут доступні ароматерапія та масаж. І, що найголовніше, передбачене проживання для родичів породіллі.

У матеріалі Європейського інформаційно-дослідницького центру досліджено системи охорони здоров’я матері і дитини в іноземних країнах.

Авторка дослідження Катерина Пенькова

Підпорядкування лікувально-профілактичних закладів міністерствам та іншим відомствам

У країнах Європейського Союзу, крім Міністерства охорони здоров’я, до системи надання медичних послуг також залучені Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та  Міністерство юстиції. Аналіз європейського досвіду показує, що найчастіше такими закладами є госпіталі та військові медичні центри. Цікаво, що у Словенії та Іспанії немає лікувально-профілактичних закладів, які підпорядковуються міністерствам. Натомість міністерства забезпечують своїх працівників страховими полісами. 

(Автор А.Паршикова)

Стипендіальні програми для навчання громадян закордоном (міжнародний досвід)

За останні 25 років зріс попит на якісну підготовку фахівців у вищій школі. Традиційні виклики, пов’язані з недоліками освітніх систем окремих країн, зумовили необхідність забезпечення підготовки кадрів закордоном, у найкращих вищих навчальних закладах світу. Тому все більше держав за бюджетні кошти створюють стипендіальні програми для навчання своїх громадян закордоном.

У матеріалі Європейського інформаційно-дослідницького центру розглядаються державні стипендіальні програми навчання молоді закордоном іноземних країн та України.

Авторка дослідження Катерина Пенькова

Законодавче регулювання обігу та дослідження впливу на організм людини речовини насвай

В Україні масового характеру набуло розповсюдження тютюнової суміші з легким наркотичним ефектом – насваю. Серед молоді речовина набула шаленої популярності через свою доступність. Насвай коштує як пачка цигарок або пляшка пива – за 10 г. суміші справляють 20 грн.

Світовий досвід діяльності саморегулівних організацій

Саморегулівними організаціями (selfregulatory organizations) у світовій практиці визнають підприємницькі асоціації, добровільні об’­єднання, які встановлюють для своїх членів формальні правила у веденні бізнесу. У багатьох країнах світу такі організації діють у національному масштабі й визнані державою як основні представники професійного співтовариства у світі цінних паперів.

Регулювання депутатської законодавчої ініціативи, голосування та питань парламентської відвідуваності в регламентах (міжнародний досвід)

У більшості конституцій європейських країн закріплені положення про звуження повноважень законодавчої гілки влади, зокрема депутатів, у частині законодавчої ініціативи. Причиною цього є те, що відповідальність за реалізацію державної політики покладається на уряд, тому саме йому надається широке право диктувати порядок денний законодавчої роботи. Частка внесених урядом законопроектів у країнах, де він наділений правом законодавчої ініціативи, коливається від 60% до 90% від загальної маси зареєстрованих ініціатив (зазвичай цей відсоток зберігається і стосовно прийнятих законів).

Аналіз регуляторного впливу в країнах Європи, Канаді, США та ін.

Першим аналізом регуляторного впливу (АРВ) стала «оцінка інфляційного впливу», яку почали проводити у США за часів адміністрації Дж. Картера. З приходом до влади Р. Рейгана утвердився один з основних підходів до АРВ – аналіз затрат та вигод (Benefit-Cost Analysis). Наступною на шляху затвердження АРВ стала Австралія (1985). До середини 90-х рр. близько 12 держав-членів ОЕСР в тій чи іншій мірі імплементували вимоги щодо оцінки регуляторного впливу.

Правила етичної поведінки державних службовців (досвід країн Європейського Союзу)

У країнах Європейського Союзу стандарти поведінки державних службовців містяться у спеціальних актах, які отримали загальну назву — Кодекси поведінки державних службовців. Залежно від країни, ці кодекси можуть мати різні назви (наприклад «Етичний кодекс»,  «Правила етичної поведінки», «Стандарти поведінки державних службовців» тощо).

Положення Кодексів поведінки державних службовців умовно можна поділити на:

ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКХ СЛУЖБ (СВІТОВИЙ ДОСВІД)

Сьогодні в багатьох світових парламентах дослідницьку діяльність здійснюють не тільки бібліотеки, але й окремі парламентські науково-дослідні департаменти. Депутати не можуть ефективно брати участь у процесі прийняття законотворчих рішень, якщо вони не компетентні і не недостатньо володіють інформацією, а компетентний аналіз, наданий парламентськими дослідницькими службами, сприяє кращому розумінню проблем, забезпечує більш реалістичні та ефективні законодавчі рішення і передбачає майбутній вплив політики, перш ніж вона буде прийнята парламентом.

Загальний огляд практики навчання та атестації державних службовців в країнах Європи

Для успішного просування по службі чиновникам необхідно постійно вдосконалювати свої знання та навички. Особливе значення підвищення освітнього рівня має для просування за посадами. Адже зайняття посади вищої категорії в багатьох випадках передбачає наявність вищого освітнього рівня. Для просування за званнями навчання публічних службовців не вважається передумовою, але очевидно є одним з об‘єктивних факторів, що можуть вплинути на рішення органу чи посадової особи, уповноважених приймати рішення з цих питань.

Сторінки