КОНВЕНЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК та ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ ДО КОНВЕНЦІЇ З ЛІКВІДАЦІЇ ВСІХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК

Це  видання  здійснено  за  підтримки  Відділу  демократії  і  врядування Місії  USAID  в  Україні,  Молдові,  Білорусі  та  на  Кіпрі  відповідно  до  умов  угоди No.AID­121­A­14­00001  (Програма  «РАДА:  підзвітність,  відповідальність,  демо­кратичне парламентське представництво»).

Файл публікації: